หมวดหมู่: CONTRACEPTIVE CHOICES

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมกำเนิด และทางเลือกอื่น ๆ ในการป้องกันการตั้งครรภ์

หยุดยาคุมกลางแผงได้มั้ย
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

หยุดยาคุมกลางแผงได้มั้ย

จะสามารถหยุดรับประทานได้เลยมั้ยถ้ายังใช้ยาคุมไม่หมดแผง หากมีเพศสัมพันธ์หลั่งในไปแล้วก่อนหน้านี้จะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์หรือเปล่า และประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่หลังหยุดใช้ยาคุม

มีเพศสัมพันธ์ในช่วงปลอดฮอร์โมน ต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินหรือไม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

มีเพศสัมพันธ์ในช่วงปลอดฮอร์โมน ต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินหรือไม่

ในช่วงที่เว้นว่าง 7 วันหลังใช้ยาคุม 21 เม็ดแผงเดิมหมด หรือช่วงที่ใช้เม็ดแป้งในแผงยาคุม 28 เม็ด ยังมีผลคุมกำเนิดหรือเปล่า ถ้าหลั่งในจะต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินหรือไม่

ไม่กินเม็ดยาหลอกได้มั้ย
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ไม่กินเม็ดยาหลอกได้มั้ย

เม็ดยาหลอกหรือเม็ดแป้งในแผงยาคุม 28 เม็ด มีความสำคัญอย่างไร จำเป็นจะต้องใช้หรือเปล่า หากไม่รับประทาน หรือถ้าข้ามไปเริ่มแผงใหม่เลย จะมีปัญหาหรือไม่

blank
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

กินยาคุมก่อนเวลาได้ไหม

หากไม่สะดวกที่จะใช้ยาคุมในเวลาเดิม สามารถรับประทานก่อนเวลาได้หรือไม่ จะยังคงให้ผลคุมกำเนิดหรือเปล่า และมีข้อควรระวังอย่างไร

blank
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ต้องกินยาคุม 28 เม็ดกี่วัน จึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้

ต้องรับประทานยาคุม 28 เม็ดกี่วัน จึงจะมีผลป้องกันการตั้งครรภ์ และสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องใช้การคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย

ต้องกินยาคุม 21 เม็ดกี่วัน จึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ต้องกินยาคุม 21 เม็ดกี่วัน จึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้

ต้องรับประทานยาคุม 21 เม็ดกี่วัน จึงจะมีผลป้องกันการตั้งครรภ์ และสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องใช้การคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย