หมวดหมู่: CONTRACEPTIVE CHOICES

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมกำเนิด และทางเลือกอื่น ๆ ในการป้องกันการตั้งครรภ์

วิธีรับประทานยาคุมฟีมีน 30
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “ฟีมีน 30” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุม “ฟีมีน 30” ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

วิธีรับประทานยาคุมออนเจล
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “ออนเจล 20” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุม “ออนเจล 20” ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ยาคุมสูตรไหนที่ควรใช้เป็นทางเลือกแรก

ยาคุมสูตรใดที่ควรใช้เป็นทางเลือกแรกสำหรับผู้ที่จะเริ่มคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดฮอร์โมนรวม มีข้อดีข้อเสียอย่างไร และมียี่ห้อใดบ้าง

อาเจียนหลังกินยาคุมรายเดือน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

อาเจียนหลังกินยาคุมรายเดือน

แนะนำแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ที่ใช้ยาคุมรายเดือนรูปแบบต่าง ๆ หากอาเจียนภายหลังรับประทานยาคุม

การเริ่มยาคุมในวันอาทิตย์
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

การเริ่มยาคุมในวันอาทิตย์

การเริ่มยาคุมในวันอาทิตย์ หรือ Sunday start method มีข้อดีอย่างไร สามารถใช้กับยาคุมชนิดใด และมีข้อควรระวังอะไรบ้าง

ควรเริ่มซีราเซทแผงแรกเมื่อไหร่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES start

ควรเริ่ม “ซีราเซท” แผงแรกเมื่อไหร่

ควรเริ่ม “ซีราเซท” แผงแรกเมื่อไหร่ ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิดอื่น ๆ อยู่ และในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด