ต่อยาคุม 24/4 แผงใหม่ก่อนกำหนด จะคุมได้ไหม

ต่อยาคุม 24/4 แผงใหม่ก่อนกำหนด จะคุมได้ไหม

        ใช้ยาคุมสูตร 24/4 อยู่ แล้วทำหายตอนที่เหลือแค่เม็ดแป้ง เมื่อประจำเดือนมา ก็เลยเริ่มเม็ดแรกของแผงใหม่ แบบนี้จะคุมกำเนิดได้หรือเปล่า

 

        ยาคุมสูตร 24/4 จะจัดวางเม็ดยาฮอร์โมนอยู่ในลำดับที่ 1 – 24 ส่วนเม็ดยาหลอกอยู่ในลำดับที่ 25 – 28 เมื่อรับประทานแผงเดิมหมดแล้ว ก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

        เมื่อรับประทานยาคุมสูตร 24/4 ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ผู้ใช้ก็จะได้รับฮอร์โมนต่อเนื่องกัน 24 วัน และสลับด้วยช่วงปลอดฮอร์โมนอีก 4 วันค่ะ

 

        ในช่วงปลอดฮอร์โมน เยื่อบุโพรงมดลูกที่ขาดฮอร์โมนไปหล่อเลี้ยงก็จะเริ่มหลุดลอก และเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดฝอยบริเวณเยื่อบุโพรงมดลูก จนทำให้มีเลือดออกคล้ายกับประจำเดือนตามธรรมชาติ

        โดยมักจะพบหลังเม็ดยาฮอร์โมนหมดไปแล้ว 2 – 3 วัน ดังนั้น ประจำเดือนของผู้ใช้ยาคุมสูตร 24/4 จึงมาประมาณเม็ดที่ 27 หรือ 28 ของแผงนั่นเอง

 

        หากเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้น ก็เป็นไปได้ว่าผู้ถามน่าจะต่อแผงใหม่ก่อนกำหนดนะคะ

        การเริ่มยาคุมแผงใหม่เร็วขึ้น ซึ่งหมายถึงจะมีช่วงปลอดฮอร์โมนสั้นกว่าเดิม ไม่ได้ลดประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะ จึงถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องทุกวันตามปกติ

 

        ในทางตรงกันข้าม ถ้าต่อยาคุมแผงใหม่ล่าช้า การมีช่วงปลอดฮอร์โมนนานกว่าที่ควรจะเป็น ก็อาจทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันลดลงนะคะ

        ซึ่งถ้ายาคุมสูตร 24/4 ที่ใช้ เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ได้แก่ ยาส (Yaz), ซินโฟเนีย (Synfonia), เฮอร์ซ (Herz), มินิดอซ (Minidoz) หรือ ไมนอซ (Minoz) หากต่อยาคุมแผงใหม่ช้าตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป ก็จะถือว่าไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องอีก

        แต่ถ้าใช้ สลินดา (Slinda) ซึ่งเป็นยาคุมสูตร 24/4 ชนิดฮอร์โมนเดี่ยว จะยืดหยุ่นน้อยกว่า นั่นคือ หากต่อยาคุมช้าเกินกำหนดมากกว่า 24 ชั่วโมง ก็ไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้วค่ะ

 

        อันที่จริง ในกรณีที่ทำยาคุมสูตร 24/4 แผงเดิมหาย แต่เหลือเฉพาะเม็ดยาหลอกอยู่ในแผง สามารถใช้การเว้นว่าง 4 วันทดแทนการรับประทานเม็ดยาหลอก 4 เม็ดก็ได้นะคะ

        แต่ในเมื่อผู้ถามไม่ได้ทำตามวิธีนั้น ก็ต้องระวังว่าจะไม่ต่อยาคุมช้ากว่ากำหนดมากเกินไป

 

        และถ้าไม่มั่นใจว่ามีการต่อยาคุมแผงนี้เร็วหรือช้ากว่ากำหนด ก็ให้ลองทบทวนว่า เริ่มใช้ยาคุมแผงเดิมในวันใดของสัปดาห์ แล้วนำมาเปรียบเทียบกับวันที่เริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ค่ะ

        เพราะโดยปกติแล้ว ถ้าใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มเม็ดแรกของแต่ละแผง ก็ควรจะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

 

 

        ถ้าเป็นการต่อยาคุม “ก่อนกำหนด” และ “ตรงตามกำหนด” หรือแม้แต่ “ช้ากว่ากำหนด แต่ไม่เกินกรอบเวลายืดหยุ่น” ก็ไม่มีปัญหา เพราะถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวัน จึงสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ

        แต่ถ้าเป็นการต่อยาคุม “ช้ากว่ากำหนด และเกินกรอบเวลายืดหยุ่น” ก็ควรจะงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย ไปจนกว่าจะรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนของยาคุมแผงนี้ ติดต่อกันครบ 7 วันก่อนนะคะ