วิธีรับประทานยาคุม “บี-เลดี้” (B-Lady)

                “บี-เลดี้” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด โดยที่แต่ละเม็ดจะมีตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และ Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม

                และเนื่องจากทุก ๆ เม็ดในแผงมีตัวยาเหมือนกัน การจะใช้เม็ดใดก่อนหรือหลังจึงให้ผลที่ไม่แตกต่างกันนะคะ แต่เพื่อให้สามารถใช้ได้สะดวก และง่ายสำหรับการตรวจสอบ แนะนำให้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มาใช้ให้ตรงกับวันที่รับประทานจริงค่ะ

                เช่น ถ้าจะเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันศุกร์ ก็ควรแกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อว่า “ศ.” ในแผงมารับประทานเป็นเม็ดแรก โดยจะเลือกจากตำแหน่งใดก็ได้ที่วงกลมสีชมพูไว้ในภาพตัวอย่าง

b

                สมมติว่าเลือกเม็ดยาในตำแหน่งนี้มาใช้ก่อน ก็ให้รับประทานต่อวันละเม็ด โดยเรียงตามลำดับดังกล่าว ไปเรื่อย ๆ ทุกวันจนกว่าจะครบทั้ง 21 เม็ดนะคะ

               

                ในกรณีทั่วไปที่ใช้เพื่อคุมกำเนิด เมื่อรับประทานยาคุม “บี-เลดี้” จนครบทั้ง 21 เม็ดแล้ว ก็ให้เว้นว่าง 7 วันให้เป็น “ช่วงปลอดฮอร์โมน” เพื่อให้ประจำเดือนมาค่ะ

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้ารับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันพฤหัสบดี ก็จะต้องเว้นว่างต่อในวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี รวมเป็น 7 วันที่ไม่ต้องรับประทานยาคุมค่ะ

                ซึ่งหากไม่มีการตั้งครรภ์ ประจำเดือนควรจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาหลังใช้ยาหมดไปแล้ว 2 – 3 วัน หรือคลาดเคลื่อนเล็กน้อย

 

                เมื่อประจำเดือนมาและเว้นว่างจนครบ 7 วันแล้ว ก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย และถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวันนะคะ

                ซึ่งหากมีการใช้ถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานยาคุมเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันในสัปดาห์เสมอ นั่นคือ ถ้าเริ่มใช้ยาคุมแผงเดิมในวันศุกร์ วันที่ต่อยาคุมแผงใหม่ก็ควรจะตรงกับวันศุกร์เช่นกันค่ะ