วิธีรับประทานยาคุม “บีลาร่า” (Belara)

วิธีรับประทานยาคุมบีลาร่า

                “บีลาร่า” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งเม็ดยาแต่ละเม็ดจะมีตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม และ Chlormadinone acetate 2 มิลลิกรัม เหมือนกันทั้งหมด

                ดังนั้น จะรับประทานเม็ดใดก่อนหรือหลังก็ไม่แตกต่างกันนะคะ

                แต่เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน จะได้สามารถป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือช่วยให้แก้ไขได้เหมาะสมหากลืมรับประทานยา แนะนำให้ผู้ใช้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริง

                ซึ่งยาคุม “บีลาร่า” จะมีการระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่แผงยาทั้งสองด้านค่ะ โดยที่…

  • วันจันทร์ จะใช้ตัวย่อว่า “Mon/จ.” ซึ่งก็หมายถึง Monday/จันทร์
  • วันอังคาร จะใช้ตัวย่อว่า “Tue/อ.” ซึ่งก็หมายถึง Tuesday/อังคาร
  • วันพุธ จะใช้ตัวย่อว่า “Wed/พ.” ซึ่งก็หมายถึง Wednesday/พุธ
  • วันพฤหัสบดี จะใช้ตัวย่อว่า “Thu/พฤ.” ซึ่งก็หมายถึง Thursday/พฤหัสบดี
  • วันศุกร์ จะใช้ตัวย่อว่า “Fri/ศ.” ซึ่งก็หมายถึง Friday/ศุกร์
  • วันเสาร์ จะใช้ตัวย่อว่า “Sat/ส.” ซึ่งก็หมายถึง Saturday/เสาร์
  • และ วันอาทิตย์ จะใช้ตัวย่อว่า “Sun/อา.” ซึ่งก็หมายถึง Sunday/อาทิตย์ นั่นเอง

 

                ยกตัวอย่างการใช้นะคะ ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อว่า “Tue/อ.” มารับประทานเป็นเม็ดแรก โดยจะเลือกเม็ดยา “Tue/อ.” ในตำแหน่งใดก็ได้จาก 3 ตำแหน่งที่มีอยู่ในแผง ขึ้นกับความสะดวกของผู้ใช้แต่ละรายค่ะ ไม่จำเป็นจะต้องเลือกให้ตรงกับภาพตัวอย่างก็ได้

                ส่วนในภาพตัวอย่าง จะเลือกจากแถวบนของแผงเมื่อมองจากด้านที่เห็นเม็ดยา ซึ่งถ้าพลิกกลับไปดูอีกด้านของแผงยา เม็ดที่เลือกไว้นั้นก็จะอยู่ในแถวล่างของแผง แทนที่จะเป็นแถวบนเหมือนที่ดูในตอนแรก นั่นคือ ตำแหน่งของเม็ดยาจะเปลี่ยนไปตามด้านที่มอง จึงไม่ต้องแปลกใจนะคะ

                เมื่อรับประทานเม็ดที่เลือกไปแล้ว จากนั้นก็ให้รับประทานต่อตามลำดับ และใช้วนไปจนครบทั้ง 21 เม็ดค่ะ

 

                หลังจากที่รับประทานยาคุม “บีลาร่า” จนครบทั้งแผงแล้ว ก็ให้เว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา ซึ่งประจำเดือนมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                เมื่อประจำเดือนมาก็ถือว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นไม่ได้ทำให้ตั้งครรภ์แล้ว และสามารถต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนดในวันที่ 8 ของการเว้นว่างได้เลยนะคะ

                ซึ่งถ้าใช้ถูกต้อง วันที่เริ่มรับประทานยาคุมเม็ดแรกของแต่ละแผง ก็จะตรงกับวันเดียวกันในสัปดาห์ค่ะ

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงเดิมในวันอังคาร ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันจันทร์ จากนั้นก็ให้เว้นว่างต่อในวันอังคาร – พุธ- พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ แล้วจึงเริ่มรับประทานยาคุมแผงใหม่ในวันอังคารเหมือนเดิม

                การต่อยาคุมแผงใหม่ถูกต้องและตรงตามกำหนดเช่นนี้ จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวัน จึงไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อยาคุมแผงใหม่ในวันแรกที่ประจำเดือนมา เพราะการต่อยาคุมก่อนกำหนดไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันให้มากขึ้น แต่จะทำให้ระยะห่างของประจำเดือนที่ควรจะเป็นรอบ 28 วันกลับสั้นกว่าปกติ

                และถ้าประจำเดือนยังไม่หายดีในวันที่ครบกำหนดต่อยาคุมแผงใหม่ ก็ไม่ต้องเว้นว่างต่อเพื่อรอให้ประจำเดือนหายดีก่อนนะคะ เพราะถ้าเว้นว่างให้เกิดช่วงปลอดฮอร์โมนที่นานเกินไป อาจลดประสิทธิภาพในการป้องกันหรืออาจทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันอย่างที่ควรจะเป็นค่ะ