ยาคุม “โอซี-35” (OC-35)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

                “โอซี-35” (OC-35) เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดมีตัวยาฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม เท่ากันทั้ง 21 เม็ด

ในแผงของโอซี-35 มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด ไม่มีเม็ดยาหลอก

 

                เนื่องจาก “โอซี-35” มีปริมาณ Ethinyl estradiol น้อยกว่า 0.050 มิลลิกรัม จึงจัดเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ประเภทฮอร์โมนต่ำ (Low dose pills) ค่ะ ซึ่งผลข้างเคียงจากเอสโตรเจน เช่น คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า จะพบได้น้อยกว่ายาคุมประเภทฮอร์โมนสูง (High dose pills)

                ส่วน Cyproterone acetate เป็นโปรเจสตินที่มีผลต้านฤทธิ์แอนโดรเจน จึงช่วยลดปัญหาสิวฮอร์โมน, หน้ามัน หรือขนดกได้ และมีการระบุจุดเด่นนี้ไว้ที่กล่องยาคุม “โอซี-35” ว่า “สำหรับรักษาสิว”

 

                อย่างไรก็ตาม ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่ใช้ Cyproterone acetate อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดได้มากกว่า Levonorgestrel, Norethisterone หรือ Norgestimate

                ซึ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์อ้วนมาก หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แม้ไม่มีการห้ามใช้ถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วย แต่ก็ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นในการเลือกใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม เพราะเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (Venous thromboembolism; VTE) สูงกว่าผู้ที่ไม่ใช้

                หรือพิจารณาทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยกว่า โดยเฉพาะถ้ามีค่า BMI > 35 kg/m2

                อีกทั้ง ผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่สูบบุหรี่และมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป, ผู้ที่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากการคุมกำเนิด ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ด้วยนะคะ

 

                “โอซี-35” เป็นยาคุมที่ผลิตในประเทศเยอรมนี และนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดย บริษัทฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด (Pharmaland (1982) Co.,Ltd.)

                แม้จะเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ เช่นเดียวกับ “ไดแอน-35” ซึ่งเป็นยี่ห้อที่เป็นยาต้นแบบ แต่ “โอซี-35” มีราคาถูกกว่า โดยมีราคาประมาณแผงละ 110 – 140 บาทค่ะ

ยาคุมโอซี-35

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, January 2019. (Amended October 2023)
  2. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  3. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 5th edition. World Health Organization, 2015.