วิธีรับประทานยาคุม “ยาสมิน” (Yasmin)

วิธีรับประทานยาคุมยาสมิน

                “ยาสมิน” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งเม็ดยาทุกเม็ดในแผงจะมีตัวยาฮอร์โมนเดียวกันและมีปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยาเท่ากันค่ะ

                นั่นคือ ในแต่ละเม็ดจะประกอบไปด้วยตัวยา Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม และ Drospirenone 3 มิลลิกรัม

 

                และเมื่อมีตัวยาเหมือนกันหมดทุกเม็ด ดังนั้น จะแกะเม็ดใดมาใช้ก่อนหรือหลัง และจะใช้ตามศรหรือย้อนศร ก็มีประสิทธิภาพและผลข้างเคียงไม่แตกต่างกันนะคะ

                อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรตรวจสอบ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ระบุไว้ในแผงทุกครั้ง และแกะเม็ดยามาใช้ให้ตรงกับวันที่รับประทานจริง

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมในวันศุกร์ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อว่า “ศ.” หรือ “FRI” ในแถวแรกมาใช้ก่อน (หรือจะเลือกเม็ดยา “ศ.” ในแถวที่ 2 หรือ 3 มาใช้ก่อนก็ได้เช่นกันนะคะ ขึ้นกับความสะดวกของผู้ใช้เอง)

blank

                จากนั้นก็ให้รับประทานต่อตามลำดับที่เลือกไว้ไปเรื่อย ๆ ค่ะ และเมื่อรับประทานเม็ดสุดท้ายของแถวที่ 3 ไปแล้ว หากยังมีเม็ดยาเหลืออยู่ในแผง ก็ให้รับประทานต่อตามลำดับไปจนครบทั้ง 21 เม็ด

                เช่น ถ้าเริ่มใช้เม็ดยา “ศ.” ในแถวแรกก่อน ก็จะยังมีเม็ดยา “อา.”, “จ.”, “อ.”, “พ.” และ “พฤ.” ในแถวแรกเหลืออยู่ จึงให้วนขึ้นมาใช้เม็ดยาในแถวแรกนั้น (ตามการชี้ของลูกศรยาว ๆ) ต่อไปตามลำดับจนกว่าจะหมดแผงนั่นเองนะคะ

 

                หากผู้ใช้ตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยามาใช้ และรับประทานทันทีหลังจากที่แกะเม็ดยาออกมาจากแผง ก็จะป้องกันการสับสนและใช้ผิด เช่น ถ้าไม่มั่นใจว่ามีการรับประทานยาคุมในวันนั้นแล้วหรือยัง หากดูที่แผงยาและเห็นว่าไม่มีเม็ดยาของวันนั้นตกค้างอยู่ในแผง ก็แสดงว่ามีการรับประทานไปแล้ว จึงไม่ต้องแกะเม็ดอื่นมารับประทานซ้ำอีก

                หรือถ้าเห็นว่ายังมีเม็ดยาของวันนั้นตกค้างอยู่ ก็แสดงว่ายังไม่ได้รับประทาน จึงควรรับประทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ แล้วรับประทานเม็ดต่อ ๆ ไปตามเวลาปกติ

 

                เมื่อรับประทาน “ยาสมิน” หมดแผงแล้ว ให้เว้นว่าง 7 วันเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนนะคะ เช่น ถ้ารับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันพฤหัสบดี ก็ให้เว้นว่างต่อในวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี และต่อยาคุมแผงใหม่ในวันศุกร์ค่ะ

                หากไม่ตั้งครรภ์ ผู้ใช้ “ยาสมิน” ควรจะมีประจำเดือนมาในช่วงที่เว้นว่างดังกล่าวนะคะ โดยมักจะมาหลังใช้ยาหมดแผงไปแล้ว 2 – 3 วัน หรือคลาดเคลื่อนเล็กน้อย

                เมื่อมีประจำเดือนมาในช่วงที่เว้นว่าง และต่อยาคุมแผงใหม่ถูกต้องตามกำหนดเช่นนี้ ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ