กินยาคุมฉุกเฉินแล้วไปฝังยาคุมกำเนิดเลยได้ไหม

กินยาคุมฉุกเฉินแล้วไปฝังยาคุมกำเนิดเลยได้ไหม

                มีเพศสัมพันธ์หลั่งใน และกินยาคุมฉุกเฉินเรียบร้อยแล้ว สามารถฝังยาคุมกำเนิดในวันเดียวกันเลยได้ไหม

 

                ยาคุมฉุกเฉินที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น 2 เม็ด ได้แก่ โพสตินอร์, มาดอนน่า, แมรี่พิงค์, แอปคาร์นอร์แพก, เลดี้นอร์, แจนนี่, เอ-โพสน็อกซ์, หรือแบบ 1 เม็ด ได้แก่ เมเปิ้ลฟอร์ท, แทนซีวัน, มาดอนน่าวัน เป็นยาคุมฉุกเฉินชนิดตัวยา ลีโวนอร์เจสเทรล (Levonorgestrel) ค่ะ

                ซึ่งใช้ร่วมกับฮอร์โมนคุมกำเนิดชนิดอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าประสิทธิภาพในการป้องกันจะลดลง

                ดังนั้น หลังรับประทานยาคุมฉุกเฉินชนิดตัวยาลีโวนอร์เจสเทรลไปแล้ว หากต้องการ ก็สามารถฝังยาคุมกำเนิดในวันเดียวกันได้เลยนะคะ1-4

 

                แต่ถ้าไม่ได้เริ่มใช้ยาฝังคุมกำเนิดภายใน 5 วันแรก1,2 หรือภายใน 7 วันแรก3,4 ของการมีประจำเดือน ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ไปอีก 7 วันหลังจากฝังยา

 

                อย่างไรก็ตาม การคุมกำเนิดฉุกเฉิน ด้วยการรับประทานตัวยาชนิดลีโวนอร์เจสเทรล ไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงนัก และแม้จะฝังยาคุมกำเนิดในวันเดียวกัน ก็ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเพิ่มขึ้น

                อีกทั้ง ผลข้างเคียงเด่นของยาฝังคุมกำเนิดก็คือ การมีเลือดออกกะปริบกะปรอย, ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือไม่มีประจำเดือน ทำให้แยกได้ยากว่า ในกรณีที่ขาดประจำเดือน จะเป็นผลข้างเคียงจากยา หรือมาจากการตั้งครรภ์

 

                จึงควรตรวจการตั้งครรภ์ในอีก 2 – 4 สัปดาห์ถัดมา2 หรือห่างจากวันที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันครั้งล่าสุด อย่างน้อย 21 วัน1 เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีตั้งครรภ์ที่เกิดจากความล้มเหลวในการป้องกันของยาคุมฉุกเฉินค่ะ

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH guideline: Progestogen – only Implant, February 2021 (Amended July 2023).
  2. U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  3. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 3rd edition. World Health Organization, 2016.
  4. Family planning: A Global Handbook for Providers, 2022 edition.