วิธีรับประทานยาคุม “ชาริว่า” (Chariva)

วิธีรับประทานยาคุมชาริว่า

                แม้ว่าเม็ดยาทั้ง 21 เม็ดในแผงของยาคุม “ชาริว่า” จะมีตัวยาเหมือนกันทั้งหมด นั่นคือ แต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม และ Chlormadinone acetate 2 มิลลิกรัม

                นั่นหมายถึง จะใช้เม็ดใดก่อนหรือหลังก็ได้ ให้ผลไม่แตกต่างกันค่ะ

                แต่เพื่อให้ง่ายสำหรับการตรวจสอบประจำวัน ป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือแก้ไขได้เร็วถ้าลืมรับประทานยา แนะนำให้ผู้ใช้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริงนะคะ

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมในวันพุธ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อว่า “Wed/พ.” มารับประทานก่อนค่ะ (“Wed” ย่อมาจาก Wednesday ที่แปลว่าวันพุธ เช่นเดียวกับ “พ.” ที่ย่อมาจากคำว่าพุธนั่นเอง) ซึ่งในแผงจะมีอยู่ 3 ตำแหน่ง สามารถแกะเม็ดยา “Wed/พ.” จากตำแหน่งใดมาใช้ก่อนก็ได้นะคะ

                ตามภาพตัวอย่าง เลือกเม็ดยา “Wed/พ.” ที่อยู่ด้านบนของแผง เมื่อมองจากด้านที่เห็นเม็ดยาค่ะ

                แต่เนื่องจากยาคุม “ชาริว่า” มีการระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในทั้ง 2 ด้านของแผงยา ดังนั้น หากพลิกกลับไปมองจากด้านที่ไม่เห็นเม็ดยา ก็จะเห็นว่าเม็ดยาเดียวกันนั้น อยู่ที่ด้านล่างของแผงแทนนะคะ

 

                จึงไม่ต้องกังวลถ้าเห็นว่าตำแหน่งของเม็ดยาที่รับประทาน จะอยู่ตรงข้ามกันหากมองจากแต่ละด้านของแผงยาค่ะ เพราะแท้จริงแล้วก็คือเม็ดยาเดียวกันนั่นเอง

                และเมื่อเลือกตำแหน่งเริ่มต้นได้แล้ว จากนั้นก็ให้รับประทานต่อตามลำดับที่เลือกไว้ วนไปจนครบทั้ง 21 เม็ดนะคะ

 

                เมื่อรับประทานยาคุม “ชาริว่า” ไปจนหมดแผงแล้ว ก็ให้เว้นว่าง 7 วันเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมาค่ะ ซึ่งประจำเดือนมักจะมาหลังใช้ยาหมดไปแล้ว 2 – 3 วัน หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                ถ้าประจำเดือนมาก็ถือว่าไม่มีการตั้งครรภ์ หากต้องการคุมกำเนิดต่อก็ให้เริ่มรับประทานยาคุมแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่างได้เลยนะคะ

                ซึ่งถ้าใช้ยาคุมถูกต้องและเหมาะสม จะสังเกตได้ว่าวันที่เริ่มรับประทานยาคุมเม็ดแรกของแต่ละแผง ก็จะตรงกับวันเดียวกันในสัปดาห์ค่ะ

                นั่นคือ ถ้าเริ่มรับประทานยาคุม “ชาริว่า” แผงแรกในวันพุธ ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันอังคาร จากนั้นก็ให้เว้นว่าง 7 วันในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร และเริ่มรับประทานแผงต่อมาในวันพุธเหมือนเดิมนั่นเอง

 

                เมื่อต่อยาคุมแผงใหม่ตรงตามกำหนดก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกัน จึงไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อยาคุมแผงใหม่ในวันแรกที่มีประจำเดือนมา เพราะการต่อยาคุมแผงใหม่ก่อนกำหนดไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ แต่จะทำให้รอบประจำเดือนสั้นกว่าที่ควรจะเป็น โดยรอบประจำเดือนปกติของผู้ที่ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมจะเป็น 28 วันโดยประมาณนะคะ

                และถ้าเว้นว่างครบ 7 วันแล้วแต่ประจำเดือนยังไม่หายดี ก็ไม่ต้องเว้นว่างต่อเพื่อรอให้ประจำเดือนหายดีก่อน เพราะถ้ามีช่วงปลอดฮอร์โมนนานเกินไปอาจจะไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันแล้ว จึงเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ได้มากหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในช่วงที่ไม่มีผลป้องกันจากยาคุมค่ะ