ลืมกินยาคุม “เดลิต้อน”

ลืมรับประทานยาคุมเดลิต้อน

                “เดลิต้อน” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ซึ่งมีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสติน Lynestrenol อยู่เม็ดละ 0.5 มิลลิกรัม

                ถ้ารับประทาน “เดลิต้อน” ช้ากว่าเวลาที่กำหนดเกิน 3 ชั่วโมง Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016 ซึ่งเป็นแนวทางขององค์การอนามัยโลก และ U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016 ซึ่งเป็นแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา จะถือว่ามีการขาดยาหรือพลาดยามื้อนั้น (Missed pill)

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเวลารับประทานยาคุมประจำวัน คือ 21.00 น. ในกรณีที่ลืมและใช้ไม่ทันภายใน 3 ชั่วโมง นั่นคือ รับประทานช้ากว่าเวลา 24.00 น. ก็จะถือว่ามีการขาดยาหรือพลาดยามื้อนั้นไป และทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้วนะคะ

 

                ในกรณีที่ลืมใช้ หรือรับประทาน “เดลิต้อน” ช้ากว่าเวลาที่กำหนด แนะนำแนวทางแก้ไข ดังนี้ค่ะ

  1. ลืมรับประทานไม่เกิน 3 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 2)
  2. ลืมรับประทานเกิน 3 ชั่วโมงไปแล้ว (อ่านต่อหน้า 3)