ยาคุม “โนวีเนท” (Novynette)

ยาคุมโนวีเนท

                “โนวีเนท” (Novynette) เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีตัวยาฮอร์โมนเอสโตรเจนคือ Ethinyl estradiol 0.020 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน คือ Desogestrel 0.150 มิลลิกรัม เหมือนกันทั้งหมด

                “โนวีเนท” จัดเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ประเภทฮอร์โมนต่ำมาก (Ultra low dose pills) เนื่องจากมีปริมาณ Ethinyl estradiol ไม่เกิน 0.020 มิลลิกรัม ดังนั้น ผลข้างเคียงจากเอสโตรเจน ไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า จึงพบได้น้อยมาก

                ส่วนโปรเจสตินรุ่นที่ 3 อย่าง Desogestrel แม้ว่าจะยังมีฤทธิ์แอนโดรเจนอยู่ แต่ก็ลดลงมากจากรุ่นก่อน ผลข้างเคียงเรื่องสิว, หน้ามัน หรือขนดกจากฮอร์โมนจึงมีน้อยกว่า 

                อย่างไรก็ตาม เพื่อความเหมาะสมและปลอดภัย ผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะถ้ามีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป, ผู้ที่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น  ๆ นอกเหนือจากการคุมกำเนิด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้นะคะ  

                และควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) ตั้งแต่ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป, ผู้ที่รับประทานยาคุมไม่ตรงเวลาหรือลืมรับประทานยาคุมบ่อย ๆ รวมถึงผู้ที่มีการใช้ยาหรือสมุนไพรบางชนิดที่อาจลดประสิทธิภาพของยาคุม เพราะอาจเสี่ยงที่จะล้มเหลวในการป้องกันการตั้งครรภ์

 

                “โนวีเนท” เป็นยาคุมสูตรเดียวกับ “เมอซิลอน” (แต่ “โนวีเนท” มีเฉพาะแบบ 21 เม็ด ส่วน “เมอซิลอน” จะมีทั้งแบบ 21 และ 28 เม็ด) และแม้ว่าจะเป็นยานำเข้าเหมือนกัน แต่ “โนวีเนท” ก็มีราคาถูกกว่า โดยมีราคาแผงละ 100 – 130 บาทโดยประมาณค่ะ

 

 

อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมโนวีเนท