วิธีรับประทานยาคุม “ไดแอน-35” (Diane-35)

วิธีรับประทานยาคุมไดแอน

                “ไดแอน-35” หรือ “ไดแอน” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และ Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม

 

                ต้องการทราบวิธีรับประทานยาคุม “ไดแอน-35” โฉมเก่า หรือโฉมใหม่?

blank

วิธีรับประทานยาคุม “ไดแอน-35” โฉมเก่า (อ่านต่อหน้า 2)

วิธีรับประทานยาคุม “ไดแอน-35” โฉมใหม่ (อ่านต่อหน้า 3)