ลืมต่อ “ไดแอน-35” แผงใหม่

ลืมต่อไดแอน-35แผงใหม่

                “ไดแอน-35” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ดังนั้น เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วจะต้องเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมานะคะ

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้ารับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันเสาร์ ก็จะต้องเว้นว่างในวันอาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ แล้วเริ่มรับประทานแผงใหม่ในวันอาทิตย์ต่อมา

                หากทำได้เช่นนี้ ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องรีบต่อ “ไดแอน-35” แผงใหม่ก่อนกำหนด

                แต่ถ้ามีการเว้นว่างนานเกินไปก็เสี่ยงที่จะทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง เพราะยาคุมแผงใหม่อาจยับยั้งไข่ที่กำลังจะตกในรอบเดือนถัดไปไม่ทัน

 

                หากคุณผู้อ่านต่อยาคุม “ไดแอน-35” ไม่ทันตามกำหนด ให้นับว่าจากวันเวลาที่ลืม ไปหาวันเวลาที่นึกได้และพร้อมจะใช้นั้น ห่างกันกี่ชั่วโมง แล้วมาหาคำตอบว่าควรจะแก้ไขอย่างไรดีนะคะ