ลืมต่อ “ดิออร์รา 21” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมดิออร์รา21แผงใหม่

ลืมต่อ “ดิออร์รา 21” แผงใหม่ ตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป

 

  • ถ้าถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว ก็ให้รับประทาน “เม็ดที่ลืมล่าสุด” พร้อมกับ “เม็ดที่ต้องใช้ประจำวันนั้น” ได้เลย
  • แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวัน ให้รับประทาน “เม็ดที่ลืมล่าสุด” ทันทีที่นึกได้ แล้วรอรับประทาน “เม็ดที่ต้องใช้ประจำวันนั้น” ตามเวลาปกติ

 

                จากนั้น รับประทานต่อวันละเม็ดตามปกติ หมดแผงแล้วเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงถัดไป

 

 

                ตัวอย่างที่ 1: ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. วันพุธ แล้วนึกได้ในเวลา 21.00 น. วันเสาร์

                ในกรณีนี้ จะเห็นได้ว่าผู้ใช้พลาดการรับประทาน “เม็ดวันพุธ”, “เม็ดวันพฤหัส” และ “เม็ดวันศุกร์” ในเวลา 21.00 น. ของวันพุธ, พฤหัสบดี และศุกร์ ตามลำดับ

                และนับจากเวลาที่ควรเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ตามกำหนด คือ 21.00 น. วันพุธ ไปหาเวลาที่นึกได้และพร้อมจะรับประทานต่อ คือ 21.00 น. วันเสาร์ ก็จะห่างกัน 72 ชั่วโมงพอดี จึงถือว่าลืมต่อแผงใหม่ตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป

                เมื่อนึกขึ้นได้ในเวลารับประทานยาคุมประจำวัน ก็ให้รับประทาน “เม็ดวันศุกร์” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ลืมล่าสุด” พร้อมกับ “เม็ดวันเสาร์” ซึ่งเป็น “เม็ดยาประจำวัน” ในเวลา 21.00 น. ได้เลย

                ส่วน “เม็ดวันพุธ” และ “เม็ดวันพฤหัส” ยังไม่ต้องแกะมาใช้นะคะ

                จากนั้น ก็ให้รับประทานต่อวันละเม็ดตามปกติ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง ซึ่ง 2 เม็ดสุดท้ายของแผงนี้ก็จะกลายเป็น “เม็ดวันพุธ” และ “เม็ดวันพฤหัส” ที่ไม่ได้รับประทานในตอนแรกนั่นเอง

                เมื่อใช้หมดแผงแล้วจึงต้องเว้นว่างในวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี และต่อแผงใหม่ในวันศุกร์ถัดไป

            หรือหากต้องการต่อแผงใหม่ตรงกับวันพุธเหมือนแผงที่ผ่าน ๆ มา ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยเมื่อมีประจำเดือนมาในช่วงที่เว้นว่างแล้ว ก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันพุธได้เลย ไม่ต้องรอให้เว้นว่างครบ 7 วันค่ะ

 

 

                ตัวอย่างที่ 2: ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. วันพุธ แล้วนึกได้ในเวลา 08.00 น. วันอาทิตย์

                จะเห็นได้ว่าผู้ใช้พลาดการรับประทาน “เม็ดวันพุธ”, “เม็ดวันพฤหัส, “เม็ดวันศุกร์” และ “เม็ดวันเสาร์” ในเวลา 21.00 น. ของวันพุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์ และเสาร์ ตามลำดับ

                ซึ่งหากนับจากเวลาที่ควรเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ตามกำหนด คือ 21.00 น. วันพุธ ไปหาเวลาที่นึกได้และพร้อมจะรับประทานต่อ คือ 08.00 น. วันอาทิตย์ ก็ห่างกัน 83 ชั่วโมง จึงถือว่าลืมต่อแผงใหม่ตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไปนะคะ

                แต่เมื่อยังไม่ถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวัน ก็ให้รับประทาน “เม็ดวันเสาร์” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ลืมล่าสุด” ทันทีที่นึกได้ ในเวลา 08.00 น. ของวันอาทิตย์

                ส่วน “เม็ดวันพุธ”, “เม็ดวันพฤหัส” และ “เม็ดวันศุกร์” ยังไม่ต้องแกะมาใช้ในตอนนี้ค่ะ

                แล้วรอรับประทาน “เม็ดวันอาทิตย์” ซึ่งเป็น “เม็ดยาประจำวัน” ในเวลา 21.00 น. ของวันอาทิตย์

                จากนั้นก็ให้รับประทานต่อวันละเม็ดตามปกติ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง ซึ่ง 3 เม็ดสุดท้ายของแผงนี้ก็จะกลายเป็น “เม็ดวันพุธ”, “เม็ดวันพฤหัส” และ “เม็ดวันศุกร์” ที่ไม่ได้รับประทานในตอนเริ่มต้นนั่นเอง

                หลังใช้เม็ดสุดท้ายในวันศุกร์แล้วก็ต้องเว้นว่างในวันเสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ และต่อแผงใหม่ในวันเสาร์ถัดมา

 

 

                การที่ลืมต่อยาคุม “ดิออร์รา 21” แผงใหม่ ตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป อาจยับยั้งการตกไข่ในรอบนี้ไม่ทัน ดังนั้น หากช่วงที่ผ่านมามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย ให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินทันที หรือเร็วที่สุดที่ทำได้ ภายใน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์

 

                และควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย ไปจนกว่าจะรับประทานยาคุมแผงนี้ติดต่อกันครบ 7 วันก่อน

                เช่น ถ้าได้เริ่มใช้แผงนี้ในวันอาทิตย์ แล้วรับประทานต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ก็จะถือว่าครบ 7 วันเมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมในวันอาทิตย์ถัดมา

 

                หากยังมีปัญหาลืมใช้หรือลืมต่อยาคุมแผงใหม่อยู่เรื่อย ๆ การฉีดยาคุมกำเนิด, การฝังยาคุมกำเนิด หรือการใส่ห่วงอนามัย ซึ่งมีผลป้องกันได้นาน ก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า จึงควรปรึกษาสูตินรีแพทย์เพื่อพิจารณาวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสมนะคะ