ลืมต่อ “เมอซิลอน” แผงใหม่

ลืมต่อเมอซิลอนแผงใหม่

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                “เมอซิลอน” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วจะต้องเว้นว่าง 7 วัน จากนั้นจึงค่อยต่อแผงใหม่

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้ารับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันอังคาร ก็จะต้องเว้นว่างในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร แล้วเริ่มรับประทานแผงใหม่ในวันพุธต่อมา

                ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่างดังกล่าว โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

                เมื่อประจำเดือนมาแล้ว ให้รอต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด และหากใช้ถูกต้องตามนี้ก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ

 

                อย่างไรก็ตาม การเว้นว่างอาจทำให้ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ แล้วยับยั้งไข่ที่กำลังจะตกในรอบเดือนถัดไปไม่ทัน หากมีไข่ตก แล้วมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันในช่วงเวลานั้น ก็เสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ได้นะคะ

                จึงควรทราบแนวทางแก้ไข เมื่อลืมต่อยาคุม “เมอซิลอน” แผงใหม่ตามกำหนด เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และลดความเสี่ยงดังกล่าว

                โดยคำแนะนำในบทความนี้จะอ้างอิงจาก Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016 ซึ่งเป็นแนวทางขององค์การอนามัยโลก และ U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016 ซึ่งเป็นแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา

                แต่เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย จะขอแยกเป็น 4 กรณี ดังนี้ค่ะ