หาซื้อ Manoane ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนมาโนแอนได้

                “มาโนแอน” (Manoane) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.035 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate อีกเม็ดละ 2 มิลลิกรัม

                ยาคุมรายเดือนสูตรนี้มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยหลายยี่ห้อ ดังนั้น หากซื้อ “มาโนแอน” ไม่ได้ ก็สามารถหายาคุมยี่ห้ออื่นมาใช้แทนได้ง่าย และมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบค่ะ

 

                โดยอาจเลือกใช้ยาคุมต้นแบบอย่าง “ไดแอน-35” (Diane-35) ที่จัดเรียงเม็ดยาในแผงเป็น 3 แถว แถวละ 7 เม็ด และระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้เพื่อให้เลือกรับประทานตามวันเช่นเดียวกับ “มาโนแอน” ซึ่งช่วยให้เข้าใจได้ง่ายเมื่อต้องใช้สลับยี่ห้อ

                แต่ยาที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่าง “ไดแอน-35” ก็มีราคาสูงกว่ายาที่ผลิตภายในประเทศอย่าง “มาโนแอน” มากนะคะ

ยี่ห้อ : มาโนแอน (Manoane)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 110 บาท

ยี่ห้อ : ไดแอน-35 (Diane-35) โฉมใหม่

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 180 – 220 บาท

 

 

                หรืออาจพิจารณายาคุมแบบ 21 เม็ดยี่ห้ออื่น ๆ ที่มีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกันก็ได้ค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดเรียงลำดับเป็นวง จึงต่างไปจาก “มาโนแอน” ที่เรียงเม็ดยาเป็น 3 แถว

                อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง ก็จะมีวิธีการใช้เหมือนกัน นั่นคือ ให้เลือกเม็ดยามารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้ หมดแผงแล้วก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                ยาคุมในกลุ่มนี้ มีทั้งที่ผลิตภายในประเทศ และที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ก็มักจะมีราคาใกล้เคียงกันกับ “มาโนแอน” นั่นเอง

blank

ยี่ห้อ : แอนนี (Annie)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 100 บาท

blank

ยี่ห้อ : บี-เลดี้ (B-Lady)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : บีริซ (Beriz)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : เดอมูท (Dermooth)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : เฮเลน (Helen)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : เจซี่ (Jezy)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 130 – 170 บาท

blank

ยี่ห้อ : ลอร่า-35 (Laura-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : มาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : โอซี-35 (OC-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 110 – 140 บาท

blank

ยี่ห้อ : พรีม (Preme)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : ซาชา (Sasha)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 100 บาท

blank

ยี่ห้อ : ซูซี่ (Sucee)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

 

 

                นอกจากการเรียงลำดับตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” แล้ว ก็ยังมียาคุมแบบ 21 เม็ดสูตรเดียวกันอย่าง “แดฟเน่ 35” (Dafne 35) ที่เรียงเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้”

                โดยให้เริ่มรับประทานจาก “เม็ดที่ 1” แล้วใช้ต่อวันละเม็ด เรียงตามลำดับไปจนถึง “เม็ดที่ 21” หมดแผงแล้วก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

                และควรใช้ร่วมกับแถบสติกเกอร์ที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายนะคะ

                “แดฟเน่ 35” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ แต่มีราคาสูงกว่า “มาโนแอน” เพียงเล็กน้อยค่ะ

ยี่ห้อ : แดฟเน่ 35 (Dafne 35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 110 – 140 บาท

 

 

                หากต้องการเปลี่ยนไปใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ด แต่ต้องการคุณสมบัติที่เหมือนกับ “มาโนแอน” ก็สามารถทำได้ โดยเลือกใช้ “พรีม 28” (Preme 28) หรือ “ซูซี่ 28” (Sucee 28)

                เพราะแม้ว่าจะมีจำนวนเม็ดยาในแผงมากกว่า แต่จำนวน “เม็ดยาฮอร์โมน” ก็มี 21 เม็ดเท่ากัน ส่วนอีก 7 เม็ดที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นแค่เพียง “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้งที่ไม่มีตัวยาใด ๆ

                เมื่อใช้ฮอร์โมนตัวเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากัน ประสิทธิภาพจึงไม่ต่างกันนะคะ

                แต่วิธีใช้จะต่างไปจากเดิม โดยให้เริ่มรับประทานจาก “เม็ดที่ 1” แล้วใช้ต่อวันละเม็ด เรียงตามลำดับไปจนถึง “เม็ดที่ 28” หมดแผงแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

                การรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ในลำดับที่ 22 – 28 ของ “พรีม 28” และ “ซูซี่ 28” ก็ถือเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา เช่นเดียวกับการเว้นว่าง 7 วันของการใช้ “มาโนแอน” นั่นเอง

                ทั้ง “พรีม 28” และ “ซูซี่ 28” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ และมีราคาใกล้เคียงกับ “มาโนแอน” ค่ะ

ยาคุมพรีม28

ยี่ห้อ : พรีม 28 (Preme 28)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

ยาคุมซูซี่28

ยี่ห้อ : ซูซี่ 28 (Sucee 28)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท