หาซื้อ Dermooth ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนเดอมูทได้

ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2022

                “เดอมูท” (Dermooth) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม

                มียาคุมสูตรเดียวกันนี้จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยอีกหลายยี่ห้อนะคะ ดังนั้น หากหาซื้อ “เดอมูท” ไม่ได้ ก็อาจพิจารณาการใช้ยี่ห้ออื่น ๆ ดังต่อไปนี้แทน

                โดยยาคุมแบบ 21 เม็ดที่นอกจากจะมีตัวยาเหมือนกันกับ “เดอมูท” แล้ว ยังมีการจัดเรียงเม็ดยาและลำดับการใช้เหมือนกัน ได้แก่

ยี่ห้อ : เดอมูท (Dermooth)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

ยี่ห้อ : แอนนี (Annie)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 100 บาท

blank

ยี่ห้อ : บี-เลดี้ (B-Lady)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : บีริซ (Beriz)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : เฮเลน (Helen)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : เจซี่ (Jezy)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 130 – 170 บาท

blank

ยี่ห้อ : ลอร่า-35 (Laura-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

 

                ส่วนยาคุมแบบ 21 เม็ดที่เรียงเม็ดยาเป็นวงเหมือนกับ “เดอมูท” แต่มีรูปแบบการจัดวางเม็ดยาหรือการระบุตำแหน่งในแผงที่ต่างกัน ได้แก่

blank

ยี่ห้อ : มาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : โอซี-35 (OC-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 110 – 140 บาท

blank

ยี่ห้อ : ซูซี่ (Sucee)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : พรีม (Preme)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : ซาชา (Sasha)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 100 บาท

 

                ยาคุมแบบ 21 เม็ดที่จัดเรียงเม็ดยาเป็น 3 แถว แถวละ 7 เม็ดเท่ากัน แต่ยังใช้การระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง วิธีใช้จึงไม่ต่างไปจาก “เดอมูท” นั่นคือ ให้เลือกเม็ดยามารับประทานตรงตามวันที่ใช้ และทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง จากนั้นก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่ มี 2 ยี่ห้อดังนี้

blank

ยี่ห้อ : ไดแอน-35 (Diane-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 180 – 220 บาท

blank

ยี่ห้อ : มาโนแอน (Manoane)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 110 บาท

 

                และยังมียาคุมแบบ 21 เม็ดที่จัดเรียงเม็ดยาเป็น 3 แถว แถวละ 7 เม็ดเท่ากัน แต่ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 21 ไว้ในแผง โดยให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 21 จากนั้นจึงเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงถัดไป

                ซึ่งควรใช้ร่วมกับแถบสติกเกอร์ที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่แถมมาในกล่อง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน

ยี่ห้อ : แดฟเน่ 35 (Dafne 35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 110 – 140 บาท

 

 

                นอกจากยาคุมแบบ 21 เม็ดดังที่กล่าวไปข้างต้น ยังสามารถใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดอย่าง “พรีม 28” (Preme 28) และ “ซูซี่ 28” (Sucee 28) แทน “เดอมูท” ได้ด้วย

                เพราะแม้ว่าจำนวนเม็ดยาในแผงของ “พรีม 28” และ “ซูซี่ 28” จะมีมากกว่า “เดอมูท” แต่เม็ดยาฮอร์โมนก็มี 21 เม็ดเท่ากัน ส่วนอีก 7 เม็ดที่เหลือ ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 22 – 28 ของแผง จะเป็นเพียงเม็ดยาหลอก หรือเม็ดแป้งเท่านั้น

                เมื่อมีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน อีกทั้งมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากัน ประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกันค่ะ

                ซึ่งยาคุม 2 ยี่ห้อนี้จะมีการระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28 ไว้ในแผง โดยให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28 และเมื่อหมดแผงแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

ยาคุมพรีม28

ยี่ห้อ : พรีม 28 (Preme 28)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

ยาคุมซูซี่28

ยี่ห้อ : ซูซี่ 28 (Sucee 28)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท