ลืมต่อ “เมอซิลอน 28” แผงใหม่

ลืมต่อเมอซิลอน28แผงใหม่

                “เมอซิลอน 28” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย หากใช้ถูกต้องตามนี้ก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันนะคะ

                ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทาน “เม็ดยาหลอก” (เม็ดที่ 22 – 28 ในแผง) โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 แต่อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อยก็ได้ค่ะ

 

                เนื่องจากผู้ใช้ “เมอซิลอน 28” จะต้องรับประทานยาคุมต่อเนื่องกันทุกวันอยู่แล้ว (ไม่ได้เว้นว่างในช่วงปลอดฮอร์โมนเหมือนกับผู้ที่ใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด) จึงมักจะไม่มีปัญหาการลืมต่อยาคุมแผงใหม่

                อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมา ก็ควรทราบแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

 

                อ้างอิงจาก Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016 ซึ่งเป็นแนวทางขององค์การอนามัยโลก และ U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016 ซึ่งเป็นแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา แนะนำแนวทางแก้ไขเมื่อลืมต่อยาคุมแผงใหม่ โดย…

                ให้รับประทาน “เม็ดที่ 1” ทันทีที่นึกได้ แล้วรอรับประทาน “เม็ดที่ 2” ตามเวลาปกติ

                หรือหากไม่สามารถแยกเวลาดังที่กล่าวไปข้างต้นได้ ก็ให้รับประทาน “เม็ดที่ 1” และ “เม็ดที่ 2” พร้อมกันตามเวลาปกติในวันที่นึกได้ (แต่การรับประทานยาคุม 2 เม็ดพร้อมกันเช่นนี้ อาจทำให้คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดหรือเวียนศีรษะ)

                ในวันต่อ ๆ ไป ก็ให้รับประทานยาคุมต่อตามลำดับ วันละเม็ด ในเวลารับประทานปกติ ไปจนกว่าจะหมดแผง

                ซึ่งไม่ว่าคุณผู้อ่านจะต่อยาคุมแผงนี้ช้าไปกี่วันก็ตาม วิธีรับประทานก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะ

 

                แต่สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาต่อก็คือ การต่อยาคุมแผงใหม่ช้ากว่ากำหนดดังกล่าว ทำให้มีช่วงปลอดฮอร์โมนที่นานเกินไปหรือไม่

                สำหรับยาคุม “เมอซิลอน 28” ควรจะมีช่วงปลอดฮอร์โมน (ซึ่งเป็นช่วงที่รับประทาน “เม็ดยาหลอก” นั่นเอง) เพียงแค่ 7 วัน หากปล่อยให้มีช่วงปลอดฮอร์โมนนานตั้งแต่ 9 วันขึ้นไป ก็จะถือว่าไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องจากแผงเดิม เพราะมีความเสี่ยงที่ยาคุมแผงใหม่จะไปยับยั้งการตกไข่ในรอบนี้ไม่ทัน จึงต้องงดมีเพศสัมพันธ์ หรือต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย ไปจนกว่าจะมีการรับประทานยาคุมแผงใหม่ติดต่อกันจนครบ 7 วันก่อน

 

                เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย จึงแยกคำแนะนำเป็น 4 กรณี ดังนี้ค่ะ