ลืมกินยาคุม “เมลลิแอน อีดี”

ลืมรับประทานยาคุมเมลลิแอนอีดี

                ยาคุมยี่ห้อเมลลิแอนมีจำหน่าย ทั้งรูปแบบ 21 เม็ด และ 28 เม็ด ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึง “เมลลิแอน อีดี” ที่เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ดนะคะ

 

                เม็ดยาสีขาวที่อยู่ในลำดับที่ 1 – 21 ของ “เมลลิแอน อีดี” คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” โดยมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.02 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene อีกเม็ดละ 0.075 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีชมพูที่อยู่ในลำดับที่ 22 – 28 คือ “เม็ดยาหลอก” จะเป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้นค่ะ

 

                การใช้ “เมลลิแอน อีดี” จะต้องรับประทานเม็ดยาเรียงตามลำดับ 1 – 28 ที่ระบุไว้ในแผง

                และหากใช้ร่วมกับ “แถบช่วยจำ” ที่แถมมาในกล่อง (โดยเลือกแถวที่ขึ้นต้นตรงกับวันที่เริ่มใช้ มาติดไว้ที่ส่วนบนของแผงด้านที่เห็นเม็ดยา) ก็จะช่วยให้ตรวจสอบประจำวันได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะสามารถเทียบกับวันที่ใช้จริงได้

 

                แนวทางแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “เมลลิแอน อีดี” ซึ่งอ้างอิงจากแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) และแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016) มีดังนี้

 1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน”
  • ลืมรับประทาน 1 เม็ด (อ่านต่อหน้า 2)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 2 เม็ด หรือมากกว่า โดย…
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันไม่ถึง 48 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 3)
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 4)
 1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาหลอก” (อ่านต่อหน้า 8)