เผลอกินยาคุมเกินวัน

taken-extra-pill-by-accident

ปรับปรุงล่าสุด 27 กันยายน 2023

                การใช้ยาคุมรายเดือน ควรรับประทาน 1 เม็ดทุก ๆ 24 ชั่วโมง ซึ่งก็คือการรับประทานวันละ 1 เม็ด ตรงตามเวลาเดิมในแต่ละวันนั่นเองนะคะ

                และหากยาคุมที่ใช้เป็นแบบ 21 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วก็จะเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่ แต่ถ้ายาคุมที่ใช้เป็นแบบ 28 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วสามารถต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

 

                นอกจากนี้ การจัดลำดับเม็ดยาของยาคุมแต่ละยี่ห้อก็มีหลายรูปแบบค่ะ โดยอาจระบุวันหรือตัวย่อไว้ในแผง เพื่อให้เลือกเม็ดยาตามวันที่ใช้ หรืออาจให้รับประทานเรียงลำดับตามตัวเลขหรือลูกศร และยังมีบางยี่ห้อที่รวมทั้ง 2 แบบเข้าด้วยกัน โดยระบุตัวเลขหรือลูกศรไว้ในแผง แต่ให้ใช้ร่วมกับสติกเกอร์ที่ระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์

 

                ยาคุมที่จัดลำดับการใช้เรียงตามวันในสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นการระบุตัวย่อไว้ในแผง หรืออยู่ในรูปแบบสติกเกอร์ช่วยจำ จะตรวจสอบประจำวันได้ง่าย และการแกะเม็ดยามาใช้ตรงตามวัน ก็ลดความเสี่ยงที่จะรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือช่วยให้รู้ปัญหาและแก้ไขได้เร็วหากลืมรับประทานยา

                ส่วนยาคุมที่จัดลำดับการใช้เรียงตามตัวเลขหรือลูกศร จะตรวจสอบประจำวันได้ยากกว่าค่ะ จึงควรเพิ่มความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการรับประทานผิด หรืออาจใช้เคล็ดลับการไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์ เพื่อช่วยให้ตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้น

 

                อย่างไรก็ตาม หากเผลอรับประทานซ้ำซ้อน โดยใช้ “เม็ดยาฮอร์โมน” เกินกว่า 1 เม็ดต่อวัน ไม่ต้องงดยาคุมในวันถัดมานะคะ แต่ให้รับประทานตามเวลาปกติครั้งละ 1 เม็ดเหมือนเดิม

                เพราะหากเว้นว่างในวันถัดมา ก็จะกลายเป็นว่ามีการขาดยาหรือพลาดการใช้ยาในวันนั้น ซึ่งการได้รับฮอร์โมนไม่ต่อเนื่อง อาจลดประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ หรืออาจทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดอีกต่อไป

                ส่วนยาที่รับประทานเกินขนาด แม้ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด และอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้น (เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ) แต่ก็ยังมีผลในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ตามปกติ

 

                แต่สำหรับยาคุมแบบ 28 เม็ดที่มีทั้ง “เม็ดยาฮอร์โมน” และ “เม็ดยาหลอก” อยู่ในแผง ถ้ารับประทานเกินวัน โดยเม็ดที่ใช้ซ้ำเป็น “เม็ดยาหลอก” จะใช้ต่อตามปกติดังที่แนะนำข้างต้น หรือจะใช้การเว้นว่าง 1 วันแทน “เม็ดยาหลอก” ที่หายไป 1 เม็ดก็ได้เช่นกัน

 

 

                เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย จึงแยกแนวทางแก้ไขเมื่อรับประทานยาคุมซ้ำซ้อน ดังนี้

  1. ยาคุมแบบ 21 เม็ด (อ่านต่อหน้า 2)
  2. ยาคุมแบบ 28 เม็ด ยกเว้น เอ็กซ์ลูตอน,เดลิต้อน และซีราเซท (อ่านต่อหน้า 3)
  3. เอ็กซ์ลูตอน, เดลิต้อน หรือซีราเซท (อ่านต่อหน้า 4)