ลืมกินยาคุม “ไมนอซ”

ลืมรับประทานยาคุมไมนอซ

                “ไมนอซ” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีเหลืองที่อยู่ในลำดับที่ 1 – 24 ของแผง เรียกว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” โดยแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.015 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene 0.060 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีเขียวที่อยู่ในลำดับที่ 25 – 28 ของแผง เป็นเพียงเม็ดแป้ง หรือที่เรียกว่า “เม็ดยาหลอก” นั่นเอง

 

                เนื่องจากในแผงของ “ไมนอซ” ไม่มีการระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ อีกทั้งการจัดเรียงเม็ดยาในแต่ละแถว ไม่ได้เป็น 7 เม็ดเท่า ๆ กับเหมือนกับยาคุมแบบ 28 เม็ดส่วนใหญ่ จึงไม่สะดวกนักที่จะไล่ลำดับเองเพื่อเทียบกับวันในสัปดาห์

                ดังนั้น คำแนะนำต่อไปนี้จึงอิงตาม “ตัวเลขลำดับการใช้” เพียงอย่างเดียวนะคะ

 

 

                แนวทางแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “ไมนอซ” ซึ่งอ้างอิงจากแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) และแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016) มีดังนี้

 1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน”
  • ลืมรับประทาน 1 เม็ด (อ่านต่อหน้า 2)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 2 เม็ด หรือมากกว่า โดย…
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรก กับเวลาที่กลับมารับประทานต่อ ห่างกันไม่ถึง 48 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 3)
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรก กับเวลาที่กลับมารับประทานต่อ ห่างกันตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป (อ่านต่อหน้า 4)
 1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาหลอก” (อ่านต่อหน้า 8)