หาซื้อ Dafne 35 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนแดฟเน่ 35 ได้

                “แดฟเน่ 35” (Dafne 35) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.035 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate อีกเม็ดละ 2 มิลลิกรัม

                หากหาซื้อ “แดฟเน่ 35” ไม่ได้ แต่ต้องการใช้ยาคุมที่มีตัวยาเหมือนเดิม ก็มีหลายยี่ห้อที่สามารถนำมาใช้แทนได้ค่ะ แต่เนื่องจากไม่มียี่ห้อใดที่มีวิธีการใช้ตรงกับ “แดฟเน่ 35” เลย จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ไปบ้าง

               

                สำหรับยาคุมแบบ 21 เม็ดสูตรเดียวกัน จะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง ต่างจาก “แดฟเน่ 35” ที่ระบุเป็น “ตัวเลขลำดับ” 1 – 21

                ดังนั้น ถ้าจะเปลี่ยนยี่ห้อโดยใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดเหมือนเดิม ก็ให้แกะเม็ดยาใดก็ได้ที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่ใช้จริง แล้วรับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับนั้นไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง

                ไม่จำเป็นว่าจะต้องเลือกยี่ห้อที่จัดวางเม็ดยาเป็น 3 แถวเหมือนกับ “แดฟเน่ 35” ก็ได้นะคะ เพราะการจัดวางที่เหมือนกันไม่ได้ช่วยให้เข้าใจง่ายกว่า แต่อาจยิ่งทำให้สับสนว่าจะต้องแกะเม็ดยาซ้ายสุดในแถวบนของแผง (ซึ่งตรงกับตำแหน่ง “เม็ดที่ 1” ในแผงของ “แดฟเน่ 35”) มาใช้เป็นเม็ดแรกหรือเปล่า

                แม้ว่าการรับประทานผิดตำแหน่งจะไม่ได้ลดประสิทธิภาพของยาคุม เนื่องจากทั้ง 21 เม็ดมีตัวยาเหมือนกัน แต่ก็ทำให้ยากต่อการตรวจสอบประจำวันค่ะ

 

                ถึงจะมีวิธีเลือกเม็ดยามารับประทานจะต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนเดิมก็คือ เมื่อหมดแผงแล้วจะต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่นะคะ

ยี่ห้อ : แดฟเน่ 35 (Dafne 35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 110 – 140 บาท

ยี่ห้อ : ไดแอน-35 (Diane-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 180 – 220 บาท

blank

ยี่ห้อ : มาโนแอน (Manoane)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 100 บาท

blank

ยี่ห้อ : โอซี-35 (OC-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 110 – 140 บาท

blank

ยี่ห้อ : มาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : ลอร่า-35 (Laura-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : แอนนี (Annie)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 100 บาท

blank

ยี่ห้อ : บี-เลดี้ (B-Lady)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : บีริซ (Beriz)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : เดอมูท (Dermooth)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : เฮเลน (Helen)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : เจซี่ (Jezy)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 130 – 170 บาท

blank

ยี่ห้อ : ซูซี่ (Sucee)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : ซาชา (Sasha)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 100 บาท

blank

ยี่ห้อ : พรีม (Preme)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

 

 

                หรือจะใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดอย่าง “พรีม 28” หรือ “ซูซี่ 28” แทน “แดฟเน่ 35” ก็ได้ค่ะ เพราะแม้ว่าจำนวนเม็ดยาในแผงจะมากกว่า แต่ก็มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ดเท่ากัน ส่วนอีก 7 เม็ดที่เกินมา เป็นแค่เพียง “เม็ดยาหลอก” หรือเม็ดแป้งเท่านั้น

                เมื่อตัวยาเหมือนกันและมีปริมาณเท่ากัน ประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกันค่ะ

                ในแผงของ “พรีม 28” และ “ซูซี่ 28” จะระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” คล้ายกับ “แดฟเน่ 35” แต่เนื่องจากมีเม็ดยาอยู่ 28 เม็ด จึงระบุเป็นตัวเลข 1 – 28

            ต่างจาก “แดฟเน่ 35” ที่ระบุเป็นตัวเลข 1 – 21 เพราะมีเม็ดยาเพียง 21 เม็ด

                เมื่อระบุเป็นตัวเลขลำดับ จึงให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28

                และเนื่องจากมีช่วงปลอดฮอร์โมนครบ 7 วันแล้วจากการรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ในลำดับที่ 22 – 28 ของแผง ดังนั้น เมื่อใช้ “พรีม 28” หรือ “ซูซี่ 28” จนครบ 28 เม็ดแล้วก็สามารถต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

            ต่างจาก “แดฟเน่ 35” ที่เมื่อใช้ยาหมดแผงแล้วจะต้องเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา ก่อนที่จะต่อยาคุมแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง

            แม้จะใช้เรียงตามลำดับตัวเลขเหมือนกัน แต่การใช้  “พรีม 28” หรือ “ซูซี่ 28” จะตรวจสอบประจำวันได้ยากกว่า “แดฟเน่ 35” เนื่องจาก ไม่มีแถบสติกเกอร์ที่ระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์มาให้ใช้ร่วมด้วยนะคะ

ยาคุมพรีม28

ยี่ห้อ : พรีม 28 (Preme 28)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

ยาคุมซูซี่28

ยี่ห้อ : ซูซี่ 28 (Sucee 28)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท