ลืมต่อ “เอ็กซ์ลูตอน” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมเอ็กซ์ลูตอนแผงใหม่

                “เอ็กซ์ลูตอน” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวแบบ 28 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                แต่ในแผงของ “เอ็กซ์ลูตอน” จะไม่มี “เม็ดยาหลอก” อยู่เลย เมื่อต้องใช้ต่อเนื่องกันทุกวันเช่นนี้ ก็หมายถึงว่าในระหว่างการใช้จะไม่มีช่วงปลอดฮอร์โมนเลยนะคะ ผลข้างเคียงเด่น ๆ จึงเป็นการมีเลือดออกกะปริบกะปรอย, ประจำเดือนมาไม่ปกติ (เช่น มามากไป, มาน้อยไป, มานานไป, มาสั้นไป, มาถี่ไป, มาห่างไป, มาไม่สม่ำเสมอ) หรือไม่มีประจำเดือน

                ดังนั้น หากมั่นใจว่ารับประทานถูกต้องและตรงเวลาสม่ำเสมอ แม้จะใช้ “เอ็กซ์ลูตอน” ไปจนหมดแผงแล้วแต่ยังไม่มีประจำเดือนมา ก็ไม่มีปัญหา เพราะน่าจะเป็นผลข้างเคียงจากยาคุมเอง และสามารถต่อยาคุมแผงใหม่ได้ตามปกติค่ะ

 

                อ้างอิงจาก Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016 ซึ่งเป็นแนวทางขององค์การอนามัยโลก และ U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016 ซึ่งเป็นแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา จะถือว่ามีการขาดยาหรือพลาดยามื้อนั้นไป (Missed pill) ถ้ารับประทาน “เอ็กซ์ลูตอน” ช้ากว่าเวลาที่กำหนดเกิน 3 ชั่วโมง

                นั่นหมายถึง หากลืมใช้ หรือต่อยาคุม “เอ็กซ์ลูตอน” แผงใหม่ช้ากว่าเวลาที่กำหนดมากกว่า 3 ชั่วโมง ก็จะถือว่าไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้วนะคะ

                ยกตัวอย่างเช่น หากรับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงเดิมในวันพุธ เวลา 21.00 น. ก็ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงใหม่ ในวันพฤหัสบดี เวลา 21.00 น. หรืออย่างช้าไม่เกิน 24.00 น.

 

                ในกรณีที่มีปัญหาลืมต่อ “เอ็กซ์ลูตอน” แผงใหม่ แนะนำแนวทางแก้ไขดังนี้ค่ะ

  1. ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 2)
  2. ลืมต่อยาคุมแผงใหม่เกิน 3 ชั่วโมงไปแล้ว แต่ยังไม่เกิน 24 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 3)
  3. ลืมต่อยาคุมแผงใหม่เกิน 24 ชั่วโมงไปแล้ว (อ่านต่อหน้า 4)