กินยาคุม 21 เม็ด ประจำเดือนจะมาตอนไหน

                ยาคุม 21 เม็ด เป็นยาคุมรายเดือนชนิดฮอร์โมนรวม ซึ่งทุก ๆ เม็ดในแผงคือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่มีตัวยาสำคัญเหมือนกันทุกเม็ด

                ยาคุมรูปแบบนี้มักจะระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ในแผง และให้ผู้ใช้แกะเม็ดยามารับประทานตามวัน แต่ก็มีบางยี่ห้อ เช่น “ไซโคลเม็กซ์-20” (Ciclomex-20) และ “แดฟเน่ 35” (Dafne 35) ที่ระบุเป็นตัวเลขลำดับ 1 – 21 แทน โดยใช้ร่วมกับแถบสติกเกอร์ที่ระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบ

 

                และเนื่องจากทุก ๆ เม็ดในแผงคือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ในช่วงที่รับประทานยาคุม 21 เม็ดอยู่ ผู้ใช้ก็จะได้รับฮอร์โมนต่อเนื่องกันทุกวัน จึงไม่ควรจะมีประจำเดือนมากลางแผง หรือมาก่อนที่จะใช้ยาคุมหมดแผง ถ้าไม่ลืมรับประทานติดต่อกันหลายวัน (แต่อาจพบปัญหาเลือดออกกะปริบกะปรอยได้ โดยเฉพาะเมื่อรับประทานไม่ตรงเวลา)

                ดังนั้น ไม่ต้องกังวลนะคะ หากใช้ยาคุม 21 เม็ดไปจนหมดแผงแล้วแต่ยังไม่มีประจำเดือนมา เพราะถือว่าเป็นเรื่องปกตินั่นเอง

 

                เมื่อรับประทานหมดแผงแล้ว จะมีการเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนก่อนที่จะต่อยาคุมแผงใหม่ หากรับประทานถูกต้องและไม่มีการตั้งครรภ์ ผู้ใช้ยาคุม 21 เม็ดควรมีประจำเดือนในระหว่างที่เว้นว่างดังกล่าวค่ะ

                โดยประจำเดือนมักจะมาหลังจากที่รับประทานยาคุมหมดไปแล้วประมาณ 2 – 3 วัน ซึ่งตรงกับวันที่ 3 หรือ 4 ของช่วงที่เว้นว่างนั่นเอง หรืออาจคลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้บ้างเล็กน้อย

 

                ถ้าเว้นว่างครบ 7 วันแล้วแต่ยังไม่มีประจำเดือนมา แนะนำให้ตรวจการตั้งครรภ์ด้วยชุดทดสอบทางปัสสาวะ ในตอนเช้าหลังตื่นนอน ของวันที่ครบกำหนดต่อยาคุมแผงใหม่

                และหากผลตรวจออกมาเป็นไม่ตั้งครรภ์ ก็ควรต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด เพื่อให้มีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องนะคะ