ยาคุม “แอนนี่ ลินน์” (Annylyn) และ “แอนนี่ ลินน์ 28” (Annylyn 28)

blank

                “แอนนี่ ลินน์” (Annylyn) สีส้ม เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด ส่วน “แอนนี่ ลินน์ 28” (Annylyn 28) สีชมพู เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด แม้ว่ารูปแบบจะต่างกัน แต่ทั้งคู่ก็มีตัวยาฮอร์โมนเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนที่เท่ากันนะคะ

 

blank

รูปแบบที่แตกต่างกันของ “แอนนี่ ลินน์” และ “แอนนี่ ลินน์ 28”

แอนนี่ ลินน์ (Annylyn)

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          เม็ดยาทั้ง 21 เม็ดในแผง เป็นเม็ดสีขาว มีขนาดเล็ก คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

แอนนี่ ลินน์ 28 (Annylyn 28)

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          เม็ดยา 21 เม็ดแรก ซึ่งเป็นเม็ดสีขาว ขนาดเล็ก คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          เม็ดยา 7 เม็ดสุดท้าย ซึ่งเป็นเม็ดสีขาว ขนาดใหญ่ คือ “เม็ดยาหลอก”

 

                ในแผงของ “แอนนี่ ลินน์” และ “แอนนี่ ลินน์ 28” จะมีเม็ดยาสีขาวขนาดเล็กอยู่ 21 เม็ดเท่ากัน นี่คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ซึ่งมีตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.02 มิลลิกรัม รวมกับ Gestodene อีกเม็ดละ 0.075 มิลลิกรัมค่ะ

                ส่วนเม็ดยาสีขาวขนาดใหญ่ จำนวน 7 เม็ด ที่อยู่ในแผงของ “แอนนี่ ลินน์ 28” ก็คือ “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีคุณสมบัติทางยาใด ๆ

 (อ่านเพิ่มเติม ยาคุมแอนนี่ ลินน์, ยาคุมแอนนี่ ลินน์ 28

 

blank

วิธีการใช้ที่แตกต่างกันของ “แอนนี่ ลินน์” และ “แอนนี่ ลินน์ 28”

แอนนี่ ลินน์ (Annylyn)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

–          เลือกรับประทานเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่ใช้จริง แล้วใช้ต่อตามลำดับนั้นไปจนหมดแผง

–          รับประทานหมดแผง (21 เม็ด = 21 วัน) ให้เว้นว่างอีก 7 วัน จากนั้นจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

–          “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ก็คือ ช่วงที่เว้นว่าง

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมแอนนี่ ลินน์

แอนนี่ ลินน์ 28 (Annylyn 28)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้”

–          เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

–          รับประทานหมดแผง (28 เม็ด = 28 วัน) ก็สามารถต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

–          “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ก็คือ ช่วงที่ใช้เม็ดยาหลอก

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอก โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมแอนนี่ ลินน์ 28)

 

                การระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง ถือเป็นจุดเด่นของยาคุมแบบ 21 เม็ด ที่ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน ดังนั้น แม้ว่าเม็ดยาในแผงของ “แอนนี่ ลินน์” จะมีตัวยาสำคัญเหมือนกันทั้งหมด ซึ่งจะใช้เม็ดใดก่อนหรือหลังก็มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน แต่ผู้ใช้ควรแกะเม็ดยาให้ตรงกับวันที่รับประทานจริงนะคะ จะได้มั่นใจว่ามีการใช้ยาถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือถ้าหากลืมรับประทาน ก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

                อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของยาคุมแบบ 21 เม็ด ก็มีเช่นกันค่ะ นั่นคือ การที่ต้องเว้นว่าง 7 วันหลังใช้แผงเดิมหมด อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้บางรายว่าควรจะต่อยาคุมแผงใหม่เมื่อไหร่ หรือเสี่ยงที่จะต่อยาคุมช้าเกินกำหนดซึ่งส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์

 

                การใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ด ที่ผู้ใช้ต้องรับประทานต่อเนื่องกันทุกวัน โดยรับประทานเม็ดแป้งแทนการเว้นว่าง จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้

                แต่เนื่องจากการระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” อาจไม่ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวันนัก เพราะตัวเลขดังกล่าวไม่จำเป็นจะต้องตรงกับวันที่ตามปฏิทิน จึงเสี่ยงที่ผู้ใช้ “แอนนี่ ลินน์ 28” จะรับประทานยาคุมซ้ำซ้อนถ้ารับประทานไปแล้วแต่คิดว่ายังไม่ได้รับประทาน หรือในทางตรงกันข้าม ก็คือ อาจขาดยาถ้ายังไม่ได้รับประทานแต่คิดว่ามีการรับประทานไปแล้ว

 

                ดังนั้น “แอนนี่ ลินน์” สีส้ม ซึ่งสามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย จึงเหมาะกับผู้ที่กังวลว่าจะรับประทานไม่ถูกต้อง ส่วน “แอนนี่ ลินน์ 28” สีชมพู ซึ่งต้องใช้ต่อเนื่องกันทุกวัน ก็เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่กังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่นะคะ

 

 

                เมื่อผู้ใช้เลือกรูปแบบยาคุมตามที่ถนัดแล้ว ก็มักจะใช้รูปแบบนั้นต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ค่ะ แต่ในกรณีที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปใช้อีกรูปแบบหนึ่ง ทดแทนรูปแบบเดิมที่เคยใช้ ก็มีข้อคำแนะนำเกี่ยวกับการต่อแผงใหม่ และเคล็ดลับในการใช้ดังนี้

  1. การเปลี่ยนจาก “แอนนี่ ลินน์” สีส้ม ไปเป็น “แอนนี่ ลินน์ 28” สีชมพู

                เมื่อรับประทาน “แอนนี่ ลินน์” ไปจนครบ 21 เม็ดแล้ว ให้เว้นว่างต่ออีก 7 วัน จากนั้นจึงเริ่มรับประทาน “แอนนี่ ลินน์ 28” ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง โดยใช้เรียงตามลำดับ จาก 1 ไปหา 28

blank

 

  1. การเปลี่ยนจาก “แอนนี่ ลินน์ 28” สีชมพู ไปเป็น “แอนนี่ ลินน์” สีส้ม

                เมื่อรับประทาน “แอนนี่ ลินน์ 28” ไปจนครบ 28 เม็ดแล้ว วันถัดมาก็ให้เริ่มใช้ “แอนนี่ ลินน์” ได้เลย โดยแกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อในแผงตรงกับวันที่ใช้ และรับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนครบ 21 เม็ด

blank               

 

                และหากกังวลว่าเมื่อใช้ “แอนนี่ ลินน์” แล้วอาจลืมต่อแผงใหม่ตามกำหนด มีเคล็ดลับช่วยเตือนความจำว่า ถ้าใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

                ดังนั้น ถ้ารับประทานเม็ดแรกของแผงนี้ในวันใด ก็จะได้รับประทานเม็ดแรกของแผงใหม่ตรงกับวันเดิมในสัปดาห์นั่นเอง

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงล่าสุดในวันศุกร์ ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงนั้นในวันพฤหัสบดี จากนั้นก็เว้นว่างในวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี รวม 7 วัน แล้วจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันศุกร์

 

                หรือหากกังวลว่าเมื่อใช้ “แอนนี่ ลินน์ 28” แล้วอาจจะรับประทานผิด ก็มีเคล็ดลับในการไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบประจำวันได้ง่าย ก็คือ วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแถว (ได้แก่ เม็ดที่ 1, 8, 15 และ 22 ของแผง) จะตรงกับวันเดียวกันในสัปดาห์

                ดังนั้น เวลาไล่ลำดับเพื่อตรวจสอบ ก็สามารถเริ่มนับจากเม็ดแรกของแถวที่กำลังใช้อยู่ได้เลย โดยไม่ต้องนับยาวมาจากเม็ดแรกของแผง

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดที่ 1 ในวันศุกร์ เมื่อมีการใช้ต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 17 แต่ไม่มั่นใจว่าใช้ถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถไล่ลำดับได้ว่าเม็ดที่ 17 ของแผงจะต้องตรงกับวันใดในสัปดาห์

                และจากหลักการที่ว่า เม็ดแรกของแต่ละแถวจะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์ นั่นหมายถึง ถ้าเม็ดที่ 1 ตรงกับวันศุกร์ เม็ดที่ 15 ซึ่งเป็นเม็ดแรกของแถวที่กำลังใช้อยู่ ก็จะตรงกับวันศุกร์ด้วยเช่นกัน

                เมื่อเม็ดที่ 15 ตรงกับวันศุกร์ เม็ดที่ 16 ก็จะตรงกับวันเสาร์ และเม็ดที่ 17 ก็จะต้องตรงกับวันอาทิตย์นั่นเอง