หาซื้อ Minny 28 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนมินนี่ 28 ได้

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                “มินนี่ 28” (Minny 28) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ที่มี “เม็ดยาฮอร์โมน” (เม็ดสีขาวขนาดใหญ่) จำนวน 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” (เม็ดสีขาวขนาดเล็ก) จำนวน 7 เม็ดนั้น เป็นแค่เพียงเม็ดแป้งที่ไม่มีตัวยาใด ๆ

 

                หากหาซื้อ “มินนี่ 28” ไม่ได้ ยาคุมสูตรเดียวกันที่แนะนำให้ใช้แทน ก็คือ “เลสซิลอน 28” หรือ “เมอซิลอน 28” นะคะ เพราะนอกจากจะมีตัวยาเหมือนกันแล้ว ยังมีรูปแบบการใช้ที่เหมือนกันอีกด้วย

                “มินนี่ 28” และ “เลสซิลอน 28” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ มีราคาเท่า ๆ กัน ส่วน “เมอซิลอน 28” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูงกว่าประมาณ 50 บาทค่ะ

blank

มินนี่ 28 (Minny 28)

เลสซิลอน 28 (Lescilon 28)

blank

เมอซิลอน 28 (Mercilon 28)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด (เม็ดที่ 1 – 21 ของแผง)

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด (เม็ดที่ 22 – 28 ของแผง)

ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปจนถึงเม็ดที่ 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

110 – 140 บาท

ราคา :

160 – 180 บาท

 

                ในกรณีที่หาซื้อไม่ได้ทั้ง “มินนี่ 28”, “เลสซิลอน 28” และ “เมอซิลอน 28” แต่ต้องการใช้ยาคุมที่มีตัวยาเหมือนกัน ก็คงต้องพิจารณาการใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดนะคะ โดยสามารถใช้ “มินนี่”, “เลสซิลอน 21”, “เมอซิลอน” หรือ “โนวิเนท” แทนได้ค่ะ

                แม้ว่าจำนวนเม็ดยาในแผงจะไม่เท่ากัน แต่ทั้งหมดก็มีจำนวน “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ดเท่ากัน คุณสมบัติและประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกันเลย

 

                แต่ถ้าต้องเปลี่ยนรูปแบบยาคุมดังกล่าว ก็มี 2 เรื่องที่ต้องปรับตัวใหม่ นั่นคือ

  1. จากที่เคยรับประทานเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับ” 1 – 28 ก็เปลี่ยนเป็นให้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ให้ตรงกับวันที่ใช้จริง และใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบ 21 เม็ด
  2. และเนื่องจากไม่มี “เม็ดยาหลอก” ในลำดับที่ 22 – 28 ให้ใช้เหมือนเดิมแล้ว เมื่อรับประทานยาคุมครบ 21 เม็ด ก็จะต้องเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน จากนั้นจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

 

                “มินนี่” และ “เลสซิลอน 21” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศเหมือนกับ “มินนี่ 28” มีราคาเท่ากัน หรืออาจแตกต่างกันเล็กน้อย

                ส่วน “เมอซิลอน” และ “โนวิเนท” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม “โนวิเนท” มีราคาใกล้เคียงกับ “มินนี่ 28” ในขณะที่ยาคุมต้นแบบอย่าง “เมอซิลอน” มีราคาสูงกว่าประมาณ 50 บาทนะคะ

blank

มินนี่ 28 (Minny 28)

blank

มินนี่ (Minny)

blank

เลสซิลอน 21 (Lescilon 21)

blank

เมอซิลอน (Mercilon)

blank

โนวิเนท (Novynette)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลข 1 – 28”

โดยให้รับประทานตามลำดับ

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

110 – 140 บาท

ราคา :

160 – 180 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท