กินยาคุม “บีลาร่า” ย้อนศร

วิธีรับประทานยาคุมบีลาร่า

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                “บีลาร่า” (Belara) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีตัวยาฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Chlormadinone acetate 2 มิลลิกรัม

                ในแผงของ “บีลาร่า” จะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้ผู้ใช้เลือกเม็ดยามารับประทานตามวันได้โดยสะดวก

 

                แต่เนื่องจากมีตัวยาเหมือนกันทุกเม็ด การรับประทานย้อนศรหรือผิดลำดับ จึงไม่ลดประสิทธิภาพของยาคุมนะคะ ดังนั้น ถ้าแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่งก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องแกะเม็ดยาในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานซ้ำอีก

                อย่างไรก็ตาม การรับประทานไม่ตรงวัน อาจทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสน และเสี่ยงที่รับประทานซ้ำซ้อนโดยไม่ตั้งใจ หรือแก้ไขได้ช้าเมื่อลืมรับประทาน

                ดังนั้น ในวันต่อมาก็ควรใช้ต่อตามลำดับเดิม แต่ข้ามเม็ดยาที่ไม่ตรงวันไปก่อน แล้วเลือกเม็ดถัดไปที่ระบุตัวย่อตรงกับวันมารับประทาน

                และเมื่อใช้ต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงตำแหน่งที่เคยใช้ผิด ซึ่งจะไม่มีเม็ดยาเม็ดนั้นอยู่ในแผงอีกแล้ว ก็ให้แกะเม็ดที่เคยถูกข้ามไปมาใช้แทนได้เลยค่ะ

 

  • ตัวอย่างที่ 1

                ถ้าเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร ก็จะแกะเม็ดยา “อ” มาใช้เป็นลำดับแรก ตามด้วยเม็ดยา “พ” ในวันพุธ และใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง

                หากเผลอรับประทานย้อนศร โดยใช้เม็ดยา “จ” ในวันพุธ ก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะ ให้ถือว่าในวันพุธได้มีการรับประทานยาคุมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องแกะเม็ดยา “พ” มาใช้ซ้ำอีก

                ในวันพฤหัสบดี ให้ใช้ต่อตามลำดับ แต่ข้ามเม็ดยา “พ” ที่ไม่ตรงกับวันที่ใช้ไปก่อน แล้วเลือกเม็ดยา “พฤ” มารับประทาน จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับ

                เมื่อถึงวันที่ต้องใช้ยาคุมเม็ดสุดท้ายของแผงในวันจันทร์ จะไม่เห็นเม็ดยา “จ” อยู่ในแผง เนื่องจากมีการแกะผิดตำแหน่ง และนำไปใช้เป็นลำดับที่ 2 แล้ว

                ก็ให้แกะเม็ดยา “พ” ที่เคยข้ามไป อีกทั้งยังเป็นยาคุมเม็ดเดียวที่เหลือตกค้างอยู่ มารับประทานในวันจันทร์ได้เลย

blank

                จากนั้นก็เว้นว่างในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ เพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา เว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาค่ะ

 

  • ตัวอย่างที่ 2

                ถ้าเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร และใช้ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ รวม 6 วันแล้ว ในวันถัดมา ซึ่งตรงกับวันจันทร์ ก็ควรจะแกะเม็ดยา “จ” มาใช้ต่อตามลำดับลูกศร

blank

                หากรับประทานย้อนศร โดยเลือกเม็ดยา “จ” ที่ควรใช้เป็นเม็ดสุดท้ายของแผง มารับประทานเป็นลำดับที่ 7 ก็ไม่มีปัญหา ให้ถือว่ามีการใช้ยาคุมในวันนั้นแล้ว จึงไม่ต้องแกะเม็ดยา “จ” ในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานอีกนะคะ

                ในวันถัดมา ซึ่งตรงกับวันอังคาร ควรใช้ยาคุมต่อตามลำดับเดิม แต่ข้ามเม็ดยา “จ” ไปก่อนเนื่องจากระบุตัวย่อไม่ตรงวัน แล้วไปใช้เม็ดยา “อ” ที่อยู่ถัดไปแทน

                วันพุธและวันถัด ๆ ไป ก็ให้ใช้ยาคุมต่อวันละเม็ดตามลำดับเหมือนเดิม

blank

                เมื่อถึงวันจันทร์สุดท้ายของแผง ซึ่งไม่มีเม็ดยาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว เนื่องจากถูกแกะออกมาใช้ผิดในช่วงที่ผ่านมา ก็ให้แกะเม็ดยา “จ” ที่เคยข้ามไป มาใช้ในวันนี้ได้เลยค่ะ

blank

                หมดแผงนี้แล้ว ก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงใหม่นะคะ