กินยาคุม “เดลิต้อน” ย้อนศร

วิธีรับประทานยาคุมเดลิต้อน

                “เดลิต้อน” (Dailyton) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว โดยมีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสติน Lynestrenol อยู่เม็ดละ 0.5 มิลลิกรัม เหมือนกันทั้ง 28 เม็ด

                และเนื่องจากมีตัวยาเหมือนกันทุกเม็ดนี่เอง แม้จะรับประทานย้อนศร หรือแกะเม็ดยาออกมาใช้ผิดตำแหน่ง ก็ไม่ลดประสิทธิภาพ ตราบใดที่ยังรับประทานต่อเนื่องตรงเวลาทุกวัน

                แต่การใช้ยาคุมย้อนศร หรือแกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อไม่ตรงวันมาใช้ ก็อาจสร้างความสับสน ทำให้เสี่ยงที่จะรับประทานซ้ำซ้อน หรืออาจใช้ไม่ครบทุกวัน ซึ่งการรับประทานที่ไม่ต่อเนื่อง ก็จะลดประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ค่ะ

                เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน และมั่นใจได้ว่ามีการใช้ยาคุมอย่างเหมาะสม จึงควรตรวจสอบ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ระบุไว้ในแผง และแกะเม็ดยามาใช้ให้ตรงวันนะคะ

 

                ถ้าเผลอรับประทานยาคุม “เดลิต้อน” ย้อนศรไปแล้ว ก็ไม่มีปัญหา และไม่ต้องแกะเม็ดยาในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานซ้ำอีก

                เนื่องจากการใช้เม็ดยาผิดตำแหน่งไม่ได้ลดประสิทธิภาพของยาคุม การรับประทานซ้ำซ้อนจึงเสี่ยงที่จะได้รับผลข้างเคียงเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นค่ะ

                ในวันถัดมา ให้ข้ามเม็ดยาที่ไม่ตรงวันไปก่อน แล้วใช้ต่อตามลำดับให้ตรงตามวันที่ใช้จริง

                และเมื่อถึงวันที่เคยแกะเม็ดยาออกมาใช้ผิด ซึ่งจะไม่เห็นเม็ดยาอยู่ในแผงแล้ว ก็ให้แกะเม็ดยาที่เคยข้ามไป มารับประทานแทนนะคะ

                หลังจากที่ใช้ “เดลิต้อน” จนครบ 28 เม็ดแล้ว ก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลยค่ะ

 

  • ตัวอย่างที่ 1

                ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันจันทร์ ให้แกะเม็ดยา “จ” มาใช้เป็นลำดับที่ 1 และในวันถัดมา ซึ่งตรงกับวันอังคาร ก็จะต้องแกะเม็ดยา “อ” มาใช้เป็นลำดับที่ 2

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ด ตามลำดับ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง

 

                แต่ถ้าเผลอรับประทานย้อนศร โดยแกะเม็ดยา “อา” มาใช้เป็นลำดับที่ 2 ในวันอังคาร ก็ไม่เป็นไรนะคะ ถือว่าในวันอังคารได้มีการรับประทานยาคุมไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องแกะเม็ดยา “อ” มารับประทานซ้ำอีก

 

                ในวันพุธ ก็ให้รับประทานไปตามลำดับเดิม แต่ข้ามเม็ดยา “อ” ที่ไม่ตรงวันไปก่อน แล้วแกะเม็ดยา “พ” ซึ่งระบุตัวย่อตรงกับวันที่ใช้จริง มาใช้เป็นลำดับที่ 3

                และรับประทานต่อวันละเม็ด ตามลำดับไปเรื่อย ๆ

blank

 

                เมื่อจะต้องใช้เม็ดยา “อา” ในวันอาทิตย์สุดท้าย แต่ไม่มีเม็ดยาที่ต้องการอยู่ในแผง เนื่องจากมีการใช้ผิดในช่วงแรก ก็ให้แกะเม็ดยา “อ” ที่เคยข้ามไป และเป็นเม็ดเดียวที่ยังเหลืออยู่ในแผง มารับประทานแทนได้เลยค่ะ

                หลังจากที่ใช้ “เดลิต้อน” ครบ 28 เม็ดแล้ว ก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

blank

 

 

  • ตัวอย่างที่ 2

                ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้วันจันทร์ ด้วยการใช้เม็ดยา “จ” ในแถวบนสุดเป็นเม็ดแรก และใช้ต่อเนื่องกันไป 12 เม็ดแล้ว โดยยาคุมเม็ดล่าสุดที่ใช้ก็คือเม็ดยา “ศ” ที่รับประทานในวันศุกร์

                ในวันถัดมา ซึ่งตรงกับวันเสาร์ ควรจะแกะเม็ดยา “ส” ในแถวที่ 3 มาใช้เป็นลำดับที่ 13 ให้ตรงตามลำดับลูกศร แล้วใช้ต่อวันละเม็ด ไปตามลำดับดังกล่าวเรื่อย ๆ จนหมดแผง

blank

 

                หากแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง โดยแกะเม็ดยา “ส” ในแถวที่ 2 มารับประทานแทนเป็นลำดับที่ 13 ซึ่งแม้จะระบุตัวย่อตรงตามวันเช่นกัน แต่ไม่สอดคล้องกับลำดับลูกศรที่เรียงไว้

                ก็ไม่มีปัญหานะคะ ถือว่าในวันนั้นได้รับประทานยาคุมไปเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องแกะเม็ดยา “ส” ที่อยู่ตรงตามลำดับลูกศรมารับประทานซ้ำอีก

blank

 

                อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน ในวันถัดมา ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ ควรแกะเม็ดยา “อา” ในแถวที่ 3 ตามลำดับเดิม มารับประทานเป็นลำดับที่ 14

                โดยข้ามเม็ดยา “ส” ไปก่อน เนื่องจากตัวย่อที่ระบุไว้ไม่ตรงกับวันที่จะใช้จริงแล้ว

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ด ตามลำดับลูกศรไปเรื่อย ๆ ค่ะ

blank

 

                เมื่อถึงวันเสาร์ ที่ไม่มีเม็ดยา “ส” ของแถว 2 อยู่ในแผง เนื่องจากถูกแกะไปใช้ผิดตำแหน่งในช่วงที่ผ่านมา ก็ให้แกะเม็ดยา “ส” ของแถว 3 ที่ยังตกค้างอยู่ในแผง มาใช้แทนได้เลย

                ส่วนเม็ดยาที่เหลือตามลำดับนั้น ก็ให้รับประทานต่อให้ตรงวัน หมดแผงแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

blank