วิธีรับประทานยาคุม “มาร์นอน” (Marnon)

                “มาร์นอน” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีขาว 3 แถวบนของแผง เป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” โดยที่แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.05 มิลลิกรัม และ Norgestrel 0.5 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีแดงที่อยู่ในแถวล่างสุดของแผง เป็น “เม็ดยาหลอก” หรือ “เม็ดแป้ง” ที่ไม่มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ ค่ะ

 

                ในแผงของยาคุม “มาร์นอน” จะไม่มี “ตัวเลขลำดับการใช้” หรือ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ระบุไว้นะคะ มีแต่เพียงลูกศรแสดงทิศทางการใช้ ซึ่งแนะนำให้แกะเม็ดยามารับประทานตามการชี้บอกของลูกศรดังกล่าว เริ่มจากเม็ดแรกของแผงตามภาพตัวอย่าง แล้วใช้ต่อตามลูกศรไปจนครบทั้ง 28 เม็ด

 

                ประจำเดือนของผู้ใช้มาร์นอนจะมาในช่วงที่รับประทาน “เม็ดยาหลอก” โดยมักจะมาประมาณกลางแถว หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                เมื่อประจำเดือนมาก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ รับประทานยาคุม “มาร์นอน” ไปจนครบทั้ง 28 เม็ดแล้วก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา ซึ่งหากต่อยาคุมได้ถูกต้องตามนี้ก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ