ยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” (Margaret X.O.)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

                “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” (Margaret X.O.) เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด เม็ดยาสีขาวในแผงจะเรียกว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” ซึ่งประกอบด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจน Mestranol 0.05 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Norethindrone 1 มิลลิกรัม เท่ากันทั้ง 21 เม็ด

                ส่วนเม็ดยาสีน้ำตาลอีก 7 เม็ดจะเรียกว่า “เม็ดยาหลอก” ซึ่งมีตัวยาบำรุงเลือด Ferrous fumarate อยู่เม็ดละ 75 มิลลิกรัม

ในแผงของ มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด และเม็ดยาหลอก 7 เม็ด

 

                Mestranol จะต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ตับให้เป็น Ethinyl estradiol ก่อนจึงจะออกฤทธิ์ได้ โดย Mestranol 0.050 มิลลิกรัม จะเทียบเท่ากับ Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัมค่ะ

                จึงจัดให้ “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ประเภทฮอร์โมนต่ำ เพราะในการใช้ “เม็ดยาฮอร์โมน” 1 เม็ด จะได้ Ethinyl estradiol น้อยกว่า 0.050 มิลลิกรัม

 

                ผลข้างเคียงจากเอสโตรเจน ไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า จะพบจาก “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” ได้น้อยกว่ายาคุมประเภทฮอร์โมนสูง (High dose pills) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ คลื่นไส้/อาเจียน ที่พบจากการใช้ Mestranol ได้น้อยกว่ายาคุมสูตร Ethinyl estradiol

                ส่วน Norethindrone หรือ Norethisterone เป็นโปรเจสตินรุ่นที่ 1 มีฤทธิ์แอนโดรเจนสูง จึงอาจพบผลข้างเคียงเรื่องสิวฮอร์โมน, หน้ามัน หรือขนดกได้

                และการใช้ Ferrous fumarate อาจทำให้คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดท้อง, ท้องผูก, ท้องเสีย หรือถ่ายเป็นสีดำ แต่เนื่องจากในเม็ดยาหลอกมีขนาดยาต่ำมาก จึงน่าจะพบผลข้างเคียงดังกล่าวได้น้อยและไม่รุนแรง

 

                การใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำ, เนื้องอกหรือมะเร็งบางชนิดที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ หรือการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยเฉพาะหากมีการใช้อย่างไม่เหมาะสม

                ผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะถ้ามีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป, หรือผู้ที่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากการคุมกำเนิด จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้นะคะ

                และควรหลีกเลี่ยงการใช้ “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” ในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี (G-6-PD deficiency) เนื่องจาก Mestranol อาจทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ง่ายหากใช้กับผู้ป่วยดังกล่าว

                อีกทั้ง ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เพราะอาจเสี่ยงต่อภาวะเหล็กเกินหากได้รับ Ferrous ปริมาณมาก หรือเป็นประจำ

 

                “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ โดยบริษัท ไบร์วู๊ดฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Brywood Pharmaceutical Co., Ltd.) มีราคาประมาณ 80 – 90 บาทค่ะ

ยาคุม มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, January 2019. (Amended July 2023)
  2. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  3. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 5th edition. World Health Organization, 2015.