กินยาคุม “สลินดา” ย้อนศร

วิธีรับประทานยาคุมสลินดา

                “สลินดา” (Slinda) เป็นยาคุมที่มีรูปแบบเป็น Extended-cycle 24/4 regimen หรือเรียกง่าย ๆ ว่ายาคุมสูตร 24/4

                แต่ที่ต่างไปจากยาคุมสูตร 24/4 ยี่ห้ออื่น ๆ ก็คือ “สลินดา” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวซึ่งมีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสติน ไม่ใช่ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีทั้งฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนโปรเจสตินอยู่รวมกัน

                โดย 24 เม็ดแรกในแผงของ “สลินดา” ที่เป็นเม็ดสีขาว คือเม็ดยาฮอร์โมน มีตัวยาฮอร์โมนโปรเจสติน Drospirenone เม็ดละ 4 มิลลิกรัม               

                ส่วน 4 เม็ดสุดท้ายที่เป็นเม็ดสีเขียว คือเม็ดยาหลอก ไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ

                เมื่อรับประทานยาคุม “สลินดา” เรียงตามลำดับ ก็จะทำให้ผู้ใช้ได้รับฮอร์โมนติดต่อกันในช่วง 24 วันแรก และมีช่วงปลอดฮอร์โมนใน 4 วันสุดท้ายของแผงนั่นเอง

                การที่มีช่วงปลอดฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมาในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้ผู้ใช้ “สลินดา” สามารถคาดการณ์ช่วงวันที่ควรจะมีประจำเดือนมาได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับการใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวยี่ห้ออื่น ๆ ที่ไม่มีช่วงปลอดฮอร์โมนเลย

 

                ยาคุม “สลินดา” จะมีตัวเลขลำดับการใช้ 1 – 28 ระบุไว้ในแผงด้านที่ไม่เห็นเม็ดยา

                ส่วนด้านที่เห็นเม็ดยาจะมีลูกศรระบุทิศทาง โดยใช้ร่วมกับการติดแถบสติกเกอร์ที่ระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ ไว้ที่ส่วนบนแผง เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน

 

                ถ้ารับประทาน “สลินดา” ย้อนศร หรือใช้เม็ดยาผิดตำแหน่ง แล้วทำให้เม็ดยาหลอกถูกนำมาใช้แทนเม็ดยาฮอร์โมน (ใช้เม็ดสีเขียวแทนเม็ดสีขาว) ก็จะลดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด

                จึงต้องแก้ไขด้วยการรับประทานเม็ดยาฮอร์โมน (เม็ดสีขาว) ทดแทนที่ขาดไป ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

                แต่ถ้าใช้เม็ดยาฮอร์โมนสลับตำแหน่งกันเอง (ใช้เม็ดสีขาวแทนเม็ดสีขาว) หรือใช้เม็ดยาหลอกสลับกัน (ใช้เม็ดสีเขียวแทนเม็ดสีเขียว) ก็ไม่มีปัญหา เพราะประสิทธิภาพไม่ต่างกัน

                จึงไม่ต้องแกะเม็ดยาในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานซ้ำอีก

 

  • ตัวอย่างที่ 1 : รับประทานเม็ดยาผิดสี

                สมมติว่าผู้ใช้เริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร ก็จะติดแถบสติกเกอร์ที่ขึ้นต้นด้วย “อ.” (ตัวย่อของวันอังคาร) ไว้ที่ด้านบนของแผง

                ซึ่งวันอังคารสุดท้ายของแผง จะตรงกับเม็ดสีขาว (เม็ดยาฮอร์โมน) ในวงกลมม่วง

                แต่ถ้ารับประทานผิด โดยแกะเม็ดสีเขียว (เม็ดยาหลอก) ในวงกลมเขียวมาใช้แทน ก็จะทำให้ไม่ได้รับฮอร์โมนในวันที่ควรจะได้รับ ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด

                จึงควรแก้ไขด้วยการรับประทานเม็ดที่ถูกต้องทันที หรือเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

 

                นั่นคือ ถ้ารู้ตัวก่อนที่จะถึงเวลารับประทานยาคุมเม็ดถัดไป ก็ให้แกะเม็ดสีขาวในวงกลมม่วงมารับประทานทันทีที่นึกได้ แล้วรอรับประทานเม็ดถัดไปตามเวลาปกติ

                หรือถ้าถึงเวลารับประทานยาคุมในวันพุธแล้ว ก็ให้แกะเม็ดสีขาวในวงกลมม่วงกับเม็ดถัดไปมารับประทานพร้อมกัน จากนั้นก็รับประทานต่อวันละเม็ดตามปกติ

                และเมื่อถึงวันจันทร์สุดท้ายของแผง ซึ่งไม่มีเม็ดสีเขียวในวงกลมเขียวอยู่ในแผง เนื่องจากแกะไปใช้แล้วในวันอังคารที่ผ่านมา ก็ให้เว้นว่างในวันนั้นนะคะ

                การเว้นว่างดังกล่าว ก็ไม่ต่างจากการรับประทานเม็ดยาหลอก โดยถือเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนนั่นเอง

                แล้วจึงเริ่มรับประทานยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา ซึ่งจะตรงกับวันอังคารเหมือนแผงเดิม

 

            ในกรณีที่ใช้ผิด โดยนำ “เม็ดยาหลอก” มาใช้แทน “เม็ดยาฮอร์โมน” ซึ่งทำให้ไม่ได้รับฮอร์โมนต่อเนื่องตามที่ควรเป็น จะพิจารณาผลในการคุมกำเนิดเช่นเดียวกับกรณีที่ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” ค่ะ

            นั่นคือ สำหรับยาคุม “สลินดา” หากแก้ไขได้โดยมีการขาดยาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก็ถือว่ายังมีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องนะคะ

 

  • ตัวอย่างที่ 2 : รับประทานผิดเม็ด แต่เป็นสีเดียวกัน

                เช่นเดียวกับตัวอย่างข้างต้น นั่นคือ ถ้าผู้ใช้เริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร และติดแถบสติกเกอร์ที่ขึ้นต้นด้วย “อ.” (ตัวย่อของวันอังคาร) ไว้ที่ด้านบนของแผง

                เนื่องจากการเรียงลำดับของวันในสติกเกอร์ จะเรียงจากซ้ายไปขวา ดังนั้น ลำดับการใช้ยาคุม “สลินดา” เมื่อมองจากด้านที่เห็นเม็ดยา ก็จะเรียงจากซ้ายไปขวาเหมือนกันทุกแถว

 

                ถ้ารับประทานผิด โดยในวันอังคารสัปดาห์ที่สามของแผง มีการแกะเม็ดสีขาว (เม็ดยาฮอร์โมน) ในวงกลมม่วงมาใช้แทนเม็ดสีขาว (เม็ดยาฮอร์โมน) ในวงกลมเขียว

                ในกรณีนี้ ไม่มีปัญหาค่ะ เนื่องจากเม็ดยาทั้งสองมีสีเดียวกัน โดยเป็นเม็ดยาฮอร์โมนเหมือนกัน จึงไม่ต้องแกะเม็ดยาในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานซ้ำอีก

 

                ในวันพุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ ก็ให้รับประทานเม็ดสีขาวให้ตรงตามวันที่ระบุไว้ในสติกเกอร์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย

blank

                แต่เมื่อถึงวันจันทร์ ซึ่งไม่มีเม็ดสีขาวในวงกลมเขียวอยู่ในแผง เนื่องจากแกะไปใช้แล้วในวันอังคารที่ผ่านมา ก็ให้แกะเม็ดสีขาวในวงกลมม่วงมาใช้แทน

                จากนั้น ก็รับประทานเม็ดยาในแถวที่ 4 ต่อตามลำดับปกตินะคะ

 

                และในกรณีที่รับประทานเม็ดสีเขียวแทนเม็ดสีเขียวด้วยกัน เช่น ในวันศุกร์สุดท้ายของแผง แทนที่จะรับประทานเม็ดสีเขียวในวงกลมม่วง ก็กลับรับประทานผิด โดยแกะเม็ดสีเขียวในวงกลมเขียวมารับประทานแทน

                ก็ไม่มีปัญหา และสามารถแก้ไขในลักษณะเดียวกันได้ค่ะ เช่น ในวันเสาร์และอาทิตย์ ก็รับประทานเม็ดสีเขียวให้ตรงตามวันที่ระบุไว้ในสติกเกอร์

blank

                ส่วนวันจันทร์สุดท้าย ซึ่งไม่มีเม็ดสีเขียวในวงกลมเขียวอยู่ในแผงแล้ว เนื่องจากถูกแกะไปใช้ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ก็ให้แกะเม็ดสีเขียวในวงกลมม่วงมารับประทานแทน