ป้ายกำกับ: ลืมรับประทานยาคุม

ลืมรับประทานยาคุมมินิดอซ
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “มินิดอซ”

แนะนำวิธีแก้ไข และความจำเป็นในการคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย เมื่อลืมรับประทานยาคุมมินิดอซ

Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “ไมโครไกนอน 30 ทว.”

เมื่อลืมรับประทานยาคุม “ไมโครไกนอน 30 ทว.” จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วยหรือไม่

ลืมรับประทานยาคุมเฮอร์ซ ตอนที่ 2
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “เฮอร์ซ” (ตอนที่ 2)

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมเฮอร์ซ สำหรับผู้ที่แกะเม็ดยามาใช้ตามตัวเลขที่ระบุไว้ในแผง โดยไม่ได้ไล่ลำดับเม็ดยาเทียบกับวันในสัปดาห์

ลืมรับประทานยาคุมเฮอร์ซ
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “เฮอร์ซ”

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมเฮอร์ซ สำหรับผู้ใช้ที่มีการไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ

ลืมรับประทานยาคุมสลินดา
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “สลินดา”

เมื่อลืมรับประทานยาคุม “สลินดา” จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วยหรือไม่

ลืมรับประทานยาคุมวันเดย์ ตอนที่ 2
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “วันเดย์” (ตอนที่ 2)

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุมวันเดย์ สำหรับผู้ที่แกะเม็ดยามาใช้ตามลูกศรที่ระบุไว้ในแผง โดยไม่ได้ไล่ลำดับเม็ดยาเทียบกับวันในสัปดาห์