ลืมกินยาคุม “ไมโครไกนอน 30 ทว.”

                “ไมโครไกนอน 30 ทว.” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่ง “เม็ดยาฮอร์โมน” (เม็ดสีเหลือง) จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” (เม็ดสีขาว) ไม่ได้มีตัวยาใด ๆ จึงอาจถูกเรียกว่าเม็ดแป้ง

 

                แนวทางแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ซึ่งจะอ้างอิงจากแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) เป็นหลักใหญ่ ร่วมกับการอธิบายตามแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016) เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ มีดังนี้

 1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน”
  • ลืมรับประทาน 1 เม็ด (อ่านต่อหน้า 2)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 2 เม็ด (อ่านต่อหน้า 3)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 3 เม็ด หรือมากกว่า โดย…
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันไม่ถึง 72 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 4)
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป (อ่านต่อหน้า 5)
 2. ลืมรับประทาน “เม็ดยาหลอก” (อ่านต่อหน้า 6)