ลืมกินยาคุม “เฮอร์ซ”

ลืมรับประทานยาคุมเฮอร์ซ

                “เฮอร์ซ” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีชมพูที่อยู่ในลำดับที่ 1 – 24 ของแผง เรียกว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” โดยมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.02 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Drospirenone อีกเม็ดละ 3 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาวที่อยู่ในลำดับที่ 25 – 28 ของแผง เรียกว่า “เม็ดยาหลอก” จะเป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้นค่ะ

 

                ในแผงของ “เฮอร์ซ” ไม่มีการระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ ผู้ใช้จึงต้องรับประทานเม็ดยาเรียงลำดับตามตัวเลข 1 – 28 ที่ระบุไว้ในแผง

 

                อย่างไรก็ตาม สามารถไล่ลำดับการใช้เพื่อเทียบกับวันในสัปดาห์ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน ดังที่แนะนำไว้ในบทความเรื่อง เคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “เฮอร์ซ” ได้นะคะ

                และในบทความนี้ จะแนะนำวิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม สำหรับผู้ที่ไล่ลำดับเม็ดยาตามบทความดังกล่าว

                ส่วนผู้ที่ใช้ยาคุมเรียงลำดับตามตัวเลข 1 – 28 โดยไม่ได้เทียบกับวันในสัปดาห์เลย สามารถอ่านวิธีแก้ไขในบทความ ลืมกินยาคุม “เฮอร์ซ” (ตอนที่ 2) แทนได้ค่ะ

 

 

                แนวทางแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “เฮอร์ซ” ซึ่งอ้างอิงจากแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) และแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016) มีดังนี้

 1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน”
  • ลืมรับประทาน 1 เม็ด (อ่านต่อหน้า 2)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 2 เม็ด หรือมากกว่า โดย…
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันไม่ถึง 48 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 3)
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันอย่างน้อย 48 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 4)
 1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาหลอก” (อ่านต่อหน้า 8)