ลืมกินยาคุม “สลินดา”

ลืมรับประทานยาคุมสลินดา

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                “สลินดา” (Slinda) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวที่มีรูปแบบเป็น Extended-cycle 24/4 regimen ซึ่ง “เม็ดยาฮอร์โมน” สีขาวที่อยู่ในลำดับที่ 1 – 24 ของแผง มีฮอร์โมนโปรเจสติน Drospirenone เม็ดละ 4 มิลลิกรัม

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” สีเขียวที่อยู่ในลำดับที่ 25 – 28 ของแผง จะเป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้นค่ะ

 

                การใช้ “สลินดา” จะต้องรับประทานเม็ดยาเรียงตามลำดับ 1 – 28 ที่ระบุไว้ในแผง (ด้านที่ไม่เห็นเม็ดยา) และใช้ร่วมกับ “แถบช่วยจำ” ที่แถมมาในกล่อง (สำหรับด้านที่เห็นเม็ดยา) เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน โดยการเทียบกับวันที่ใช้จริง

 

                ใน Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016 ซึ่งเป็นแนวทางขององค์การอนามัยโลก ยังไม่มีข้อมูลของยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวที่ใช้ Drospirenone ดังนั้น แนวทางแก้ไขกรณีที่ลืมรับประทานยาคุมในบทความนี้ จึงยึดตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยานะคะ

                โดยจะถือว่ามีการขาดยาหรือพลาดยามื้อนั้นไป (Missed pill) เมื่อรับประทาน “สลินดา” ช้ากว่าเวลาที่กำหนดเกินกว่า 24 ชั่วโมง

 

                สำหรับยาคุมรายเดือน จะต้องรับประทานแต่ละเม็ดห่างกัน 24 ชั่วโมง ซึ่งควรใช้ตรงเวลาสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์

                เช่น หากรับประทานยาคุมครั้งล่าสุดในเวลา 21.00 น. ของวันอังคาร ก็ควรรับประทานยาคุมครั้งต่อไปในอีก 24 ชั่วโมงถัดมา ซึ่งจะตรงกับเวลา 21.00 น. ของวันพุธนั่นเอง

                แต่ถ้าลืมรับประทานยาคุม “สลินดา” ในเวลา 21.00 น. ของวันพุธ ก็ต้องรีบรับประทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ภายใน 24 ชั่วโมง นั่นคือ ไม่เกินเวลา 21.00 น. ของวันพฤหัสบดี มิฉะนั้น จะถือว่าพลาดการรับประทานยาที่ต้องใช้ในวันพุธไปแล้ว และอาจต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อเป็นวิธีป้องกันสำรอง

 

                วิธีแก้ไขในกรณีที่ลืมรับประทาน “สลินดา” มีดังนี้ค่ะ

  1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน”
  1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาหลอก” (อ่านต่อหน้า 4)