ป้ายกำกับ: เลือดออกระหว่างกินยาคุม

ใช้ยาคุมฮอร์โมนเดี่ยวแล้วมีประจำเดือนมากลางแผง
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ใช้ยาคุมฮอร์โมนเดี่ยวแล้วมีประจำเดือนมากลางแผง

หากใช้ยาคุมฮอร์โมนเดี่ยว ยี่ห้อที่ทั้ง 28 เม็ดเป็นเม็ดยาฮอร์โมน ไม่มีเม็ดยาหลอกอยู่เลย แล้วมีประจำเดือนมากลางแผง จะต้องทิ้งยาคุมแผงเดิมเลยมั้ย หรือควรทำอย่างไรดี

ใช้ยาคุม 28 เม็ดแล้วมีประจำเดือนมาก่อนถึงเม็ดแป้ง
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ใช้ยาคุม 28 เม็ดแล้วมีประจำเดือนมาก่อนถึงเม็ดแป้ง

โดยปกติ ผู้ใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดจะมีเลือดออกมาในช่วงที่รับประทานเม็ดแป้ง แล้วถ้ามีประจำเดือนมาก่อนถึงเม็ดแป้งล่ะ จะต้องทิ้งยาคุมแผงเดิมเลยมั้ย หรือควรทำอย่างไรดี

ใช้ยาคุม 21 เม็ดแล้วมีประจำเดือนมากลางแผง
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ใช้ยาคุม 21 เม็ดแล้วมีประจำเดือนมากลางแผง

โดยปกติ ผู้ใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ดจะมีเลือดออกมาในช่วงที่เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่ แล้วถ้ามีประจำเดือนมากลางแผงล่ะ จะต้องทิ้งยาคุมแผงเดิมเลยมั้ย หรือควรทำอย่างไรดี