วิธีรับประทานยาคุม “โพสต์ 1 ฟอร์ต” (Post 1 forte)

โพสต์ 1 ฟอร์ต

                “โพสต์ 1 ฟอร์ต” เป็นยาคุมฉุกเฉินชนิดที่มีแผงละ 1 เม็ด ซึ่งในเม็ดยานั้นจะมีตัวยาลีโวนอร์เจสเทรล (Levonorgestrel; LNG) อยู่ 1.5 มิลลิกรัมค่ะ

                ในเอกสารกำกับยาจะแนะนำให้ “รับประทานยา 1 เม็ดทันที หรือเร็วที่สุดหลังมีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่นานเกินกว่า 72 ชั่วโมง หลังมีเพศสัมพันธ์

                และ “หากรับประทานยาแล้วเกิดอาเจียนภายใน 2 ชั่วโมง ให้รับประทานซ้ำ

 

                ซึ่งคำแนะนำดังกล่าว จะตรงกับแนวทางของ…

  • สมาคมสูตินรีแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (American College of Obstetricians and Gynecologists; ACOG)
  • Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare (FSRH)
  • International Consortium for Emergency Contraception (ICEC)

                ที่แนะนำให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินชนิดตัวยาลีโวนอร์เจสเทรล 1.5 มิลลิกรัมครั้งเดียว ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์

 

                อย่างไรก็ตาม แนวทางของ…

  • ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention; CDC)
  • องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO)
  • สมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Academy of Pediatrics; AAP)

                แนะนำว่า แม้จะใช้ไม่ทัน 72 ชั่วโมงแรกหลังมีเพศสัมพันธ์ แต่ก็ยังสามารถรับประทานได้หากยังไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ เพียงแต่ ประสิทธิภาพในการป้องกันอาจลดลงตามเวลาที่ผ่านไป โดยเฉพาะเมื่อใช้ยาคุมฉุกเฉินชนิดตัวยาลีโวนอร์เจสเทรลไม่ทัน 96 ชั่วโมงแรกหลังมีเพศสัมพันธ์ค่ะ

 

            ดังนั้น หากคุณผู้อ่านมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาคุมฉุกเฉินยี่ห้อ “โพสต์ 1 ฟอร์ต” ก็ให้รับประทานเม็ดเดียว ครั้งเดียว ให้เร็วที่สุดที่ทำได้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ

            หรือถ้าใช้ไม่ทันช่วงเวลาดังกล่าว หากยังไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ และไม่สามารถเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดฉุกเฉินอื่น ๆ แทนได้ ก็ยังแนะนำให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินเพื่อลดความเสี่ยงที่มีค่ะ เพราะแม้ว่าประสิทธิภาพอาจลดลงไปบ้าง แต่ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการไม่ป้องกันใด ๆ

 

                แต่ยาคุมฉุกเฉินมีประสิทธิภาพต่ำกว่าวิธีคุมกำเนิดมาตรฐานและไม่แน่นอน จึงควรใช้เฉพาะในกรณีที่ฉุกเฉินหรือไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าเท่านั้นนะคะ เช่น เมื่อถูกข่มขืน ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่สามารถคุมกำเนิดล่วงหน้าได้ หรือเมื่อเกิดความผิดพลาดจากวิธีคุมกำเนิดที่ใช้อยู่ เช่น ถุงยางฉีกขาด หรือลืมรับประทานยาคุมรายเดือนแล้วทำให้ไม่มีผลป้องกันจากยาคุมที่ใช้

                เพราะถ้านำยาคุมฉุกเฉินมาใช้เพียงเพราะไม่อยากใส่ถุงยางอนามัย หรือเพียงเพราะไม่อยากรับประทานยาคุมรายเดือน ต่อให้รับประทานทันทีหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะป้องกันไม่สำเร็จและอาจตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้มากกว่าที่ควรจะเป็นค่ะ

 

                “โพสต์ 1 ฟอร์ต” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ โดยบริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด (New Life Pharma Co., Ltd.) มีราคาประมาณ 40 – 50 บาทค่ะ