ป้ายกำกับ: Extended-cycle 24/4 regimen

สลินดา
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “สลินดา” (Slinda)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมสลินดา (Slinda) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมมินิดอซโฉมใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มินิดอซ” (Minidoz)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมินิดอซ (Minidoz) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมไมนอซโฉมใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ไมนอซ” (Minoz)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมไมนอซ (Minoz) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ