ยาคุม “สลินดา” (Slinda)

ยาคุมสลินดา

                “สลินดา” (Slinda) เป็นยาคุมที่มีรูปแบบเป็น Extended-cycle 24/4 regimen นั่นคือ ในแผง 28 เม็ดจะมี “เม็ดยาฮอร์โมน” (เม็ดสีขาว) จำนวน 24 เม็ด และ “เม็ดยาหลอก” (เม็ดสีเขียว) จำนวน 4 เม็ด

                โดยที่ “เม็ดยาฮอร์โมน” ของ “สลินดา” จะมีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสติน คือ Drospirenone เม็ดละ 4 มิลลิกรัม

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” 4 เม็ดนั้น เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ

 

                “สลินดา” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว หรือยาคุมชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยว ซึ่งมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาคุมชนิดฮอร์โมนรวม แม้ว่าอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปวดตึงเต้านม หรือปวดศีรษะได้ แต่ก็ไม่รุนแรงนัก และไม่มีปัญหาเรื่องฝ้าจากฮอร์โมนเอสโตรเจน

                Drospirenone เป็นโปรเจสตินที่มีผลต้านสิวและการบวมน้ำ การใช้ “สลินดา” จึงไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มจากการบวมน้ำ แต่พบว่าผู้ใช้ 3.8% มีปัญหาเรื่องสิวหลังใช้ “สลินดา” ค่ะ

                หญิงที่ให้นมบุตรสามารถใช้ “สลินดา” ได้ เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำนม, ปริมาณน้ำนม หรือระยะเวลาการให้นม

                อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดว่า Drospirenone ในรูปแบบยาคุมฮอร์โมนเดี่ยว จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดหรือไม่ จึงควรเริ่มใช้ “สลินดา” หลังคลอดบุตรไปแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน

                อีกทั้ง ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือจำเป็นจะต้องรับประทานยา/สมุนไพรบางชนิดอย่างต่อเนื่อง ก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ “สลินดา” ด้วยนะคะ

 

                เป็นที่ทราบกันดีว่า ยาคุมชนิดฮอร์โมนโปรเจสตินเดี่ยวมีผลข้างเคียงเด่นในเรื่องการมีเลือดออกกะปริบกะปรอย ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือไม่มีประจำเดือน

                แต่ผู้ใช้ “สลินดา” จะมีประจำเดือนมาตามรอบปกติ เช่นเดียวการใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม นั่นคือ มาในช่วงปลอดฮอร์โมน หรือช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอกนั่นเอง

                และแม้ว่าอาจจะพบปัญหาเลือดออกกะปริบกะปรอย ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือไม่มีประจำเดือนได้บ้างเช่นกัน แต่ก็เกิดขึ้นได้น้อยกว่ายาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวตัวอื่น ๆ

 

                “สลินดา” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแผงละ 290 – 330 บาทโดยประมาณค่ะ

 

 

อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมสลินดา