ลืมต่อ “สลินดา” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมสลินดาแผงใหม่

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                “สลินดา” เป็นยาคุมรายเดือนแบบ 28 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                แต่เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการรับประทานผิดเวลาได้มากกว่ายาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวตัวอื่น ๆ โดยสามารถรับประทาน “สลินดา” ช้ากว่าเวลาปกติได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

                ดังนั้น ในกรณีที่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ ก็จะถือว่ายังมีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง หากรับประทาน “สลินดา” แผงใหม่ช้ากว่ากำหนดไม่เกิน 24 ชั่วโมงนะคะ

 

                ตัวอย่างเช่น ถ้าเวลารับประทานยาคุมประจำวัน คือ 21.00 น. และรับประทาน “เม็ดที่ 28” ของแผงเดิมในวันอังคาร ก็ต้องเริ่มรับประทาน “เม็ดที่ 1” ของแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. ของวันพุธ

                ซึ่งจากเวลาที่ควรต่อยาคุมแผงใหม่ นั่นคือ 21.00 น. ของวันพุธ เมื่อนับต่อไปอีก 24 ชั่วโมง ก็จะตรงกับเวลา 21.00 น. ของวันพฤหัสบดี

                ดังนั้น หากลืมต่อยาคุม “สลินดา” แผงใหม่ ในเวลา 21.00 น. ของวันพุธ ถ้าแก้ไขได้โดยไม่เกินเวลา 21.00 น. ของวันพฤหัสบดี ก็จะถือว่า ลืมไม่เกิน 24 ชั่วโมง และยังมีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องค่ะ

 

แนวทางแก้ไขเมื่อลืมต่อยาคุม “สลินดา” แผงใหม่…