ลืมต่อ “มินิดอซ” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมมินิดอซแผงใหม่

                “มินิดอซ” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                โดยปกติ การรับประทานยาคุมต่อเนื่องกันทุกวันเช่นนี้ (ไม่ได้เว้นว่างในช่วงปลอดฮอร์โมนเหมือนยาคุมแบบ 21 เม็ด) จะช่วยให้ผู้ใช้ไม่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด

                แต่ผู้ใช้ยาคุมรูปแบบ Extended-cycle 24/4 regimen อย่าง “มินิดอซ” มักจะมีประจำเดือนมาประมาณเม็ดที่ 27 – 28 ของแผง หรือคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย ซึ่งการที่ประจำเดือนมาช้ากว่ายาคุมชนิดฮอร์โมนรวมโดยทั่วไป ก็อาจทำให้ผู้ใช้รายใหม่สับสนและไม่ได้ต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด โดยเฉพาะถ้าใช้ไปจนหมดแผงแล้วแต่ยังไม่มีประจำเดือนมา

 

                ใน “เม็ดยาฮอร์โมน” ของ “มินิดอซ” จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.015 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene อีกเม็ดละ 0.060 มิลลิกรัม

                ซึ่งแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) และแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016) แนะนำว่า ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีปริมาณ Ethinyl estradiol ไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม จะไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง หากต่อยาคุมแผงใหม่ช้าเกินกำหนดตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป

 

                ตัวอย่างเช่น ถ้าเวลารับประทานยาคุมประจำวัน คือ 21.00 น. และรับประทาน “เม็ดที่ 28” ของแผงเดิมในวันอังคาร ก็ต้องเริ่มรับประทาน “เม็ดที่ 1” ของแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. ของวันพุธนั่นเอง

                หากลืมต่อยาคุมแผงใหม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง จะถือว่ายังมีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวัน

                ซึ่งจากเวลาที่ควรต่อยาคุมแผงใหม่ นั่นคือ 21.00 น. ของวันพุธ เมื่อนับต่อไปอีก 48 ชั่วโมง ก็จะตรงกับเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์

 

                ดังนั้น หากลืมต่อยาคุม “มินิดอซ” แผงใหม่ ในเวลา 21.00 น. ของวันพุธ ถ้านึกได้และแก้ไขก่อนที่จะถึงเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์ ก็จะถือว่า ลืมน้อยกว่า 48 ชั่วโมง และยังมีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องค่ะ

 

แนวทางแก้ไขเมื่อลืมต่อยาคุม “มินิดอซ” แผงใหม่…