ลืมต่อ “วันเดย์” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมวันเดย์แผงใหม่

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                “วันเดย์” เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด เมื่อรับประทานแผงเดิมหมดแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

                ซึ่งข้อดีของการรับประทานต่อเนื่องกันทุกวัน (ไม่ได้เว้นว่างในช่วงปลอดฮอร์โมนเหมือนยาคุมแบบ 21 เม็ด) ก็คือ ผู้ใช้มักจะไม่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนดค่ะ

                อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดปัญหา ก็ควรทราบแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมนะคะ

 

                “วันเดย์” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ซึ่ง “เม็ดยาฮอร์โมน” (เม็ดยาสีขาว) แต่ละเม็ด จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Mestranol เม็ดละ 0.050 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Norethindrone (หรือ Norethisterone) อีกเม็ดละ 1 มิลลิกรัม

                Mestranol จะต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ตับให้เป็น Ethinyl estradiol ก่อนจึงจะออกฤทธิ์ได้ โดยทั่วไปถือว่า Mestranol 0.050 มิลลิกรัม จะเทียบเท่ากับ Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม

                ใน Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016 ซึ่งเป็นแนวทางขององค์การอนามัยโลก แนะนำว่า ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีปริมาณ Ethinyl estradiol 0.030 – 0.035 มิลลิกรัม จะไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง หากต่อแผงใหม่ช้าเกินกำหนดตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป

 

 

                สมมติว่าเวลารับประทานยาคุมประจำวัน คือ 21.00 น. และรับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงเดิมในวันอาทิตย์ ก็ต้องเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. ของวันจันทร์

                เมื่อนับเวลาต่อไปอีก 72 ชั่วโมง ก็จะตรงกับเวลา 21.00 น. ของวันพฤหัสบดี

                ดังนั้น หากลืมต่อยาคุม “วันเดย์” แผงใหม่ ในเวลา 21.00 น. ของวันจันทร์ ถ้านึกได้และแก้ไขก่อนที่จะถึงเวลา 21.00 น. ของวันพฤหัสบดี ก็จะถือว่า ลืมน้อยกว่า 72 ชั่วโมง และยังมีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องค่ะ

                แต่ถ้านึกได้ หรือแก้ไขในเวลา 21.00 น. ของวันพฤหัสบดี หรือหลังจากนั้น ก็จะถือว่า ลืมตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งจะไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้ว

 

 

วิธีปฏิบัติเมื่อลืมต่อยาคุม “วันเดย์” แผงใหม่…