ลืมกินยาคุม “แอนนา” (ตอนที่ 2)

                “แอนนา” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีเหลืองจำนวน 21 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาวจำนวน 7 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาหลอก” หรือ “เม็ดแป้ง” ซึ่งไม่มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ

 

                จะเห็นได้ว่าในแผงมีเพียงลูกศรสีเขียวชี้บอกทิศทางการใช้เท่านั้น ไม่มีตัวเลขลำดับการใช้หรือตัวย่อของวันในสัปดาห์ จึงยากต่อการตรวจสอบประจำวัน และเสี่ยงที่ผู้ใช้อาจลืมรับประทานแล้วปล่อยให้ขาดยาโดยไม่รู้ตัว หรือในทางกลับกัน ก็อาจจะรับประทานซ้ำอีกทั้งที่ได้รับประทานไปแล้ว

                การไล่ลำดับเม็ดยาในแผงโดยเทียบกับวันในสัปดาห์ ตามที่แนะนำไว้ในบทความ เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “แอนนา” จึงเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว

                และเพื่อให้สอดคล้องกัน ในบทความนี้ จะแนะนำการแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “แอนนา” สำหรับผู้ที่ไล่ลำดับเม็ดยาในแผงโดยเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอนะคะ

                โดยอ้างอิงจากแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) เป็นหลัก และเสริมด้วยแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016) ในบางประเด็นเพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ดังนี้ค่ะ

 1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน”
  • ลืมรับประทาน 1 เม็ด (อ่านต่อหน้า 2)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 2 เม็ด (อ่านต่อหน้า 3)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 3 เม็ด หรือมากกว่า โดย…
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันไม่ถึง 72 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 4)
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป (อ่านต่อหน้า 5)
 2. ลืมรับประทาน “เม็ดยาหลอก” (อ่านต่อหน้า 9)

 

 

            ส่วนผู้ใช้ที่ใช้ตามลำดับลูกศร โดยไม่ได้ไล่ลำดับเพื่อเทียบกับวันในสัปดาห์ แนะนำให้อ่านบทความ ลืมกินยาคุม “แอนนา” แทนนะคะ