วิธีรับประทานยาคุม “แอนนี” (Annie)

ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2022

                “แอนนี” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และ Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม เหมือนกันทุกเม็ด

                ในแผงยาจะจัดลำดับการใช้เรียงตาม “วันในสัปดาห์” ดังนั้น แม้ว่าเม็ดยาทั้ง 21 เม็ดในแผงจะมีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกันหมด แต่ผู้ใช้ควรเลือกรับประทานให้ตรงตามวันที่ใช้จริงนะคะ

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมในวันพฤหัสบดี ก็ให้แกะเม็ดยา “พฤหัส” มาใช้ก่อนเป็นลำดับแรก

                โดยจะเริ่มใช้จากตำแหน่งเดียวกับภาพตัวอย่าง หรือจะเลือกเม็ดยา “พฤหัส” จากตำแหน่งอื่น ๆ ในแผงก็ได้เช่นกัน ไม่ต้องกังวลว่าจะใช้ผิด เพราะเมื่อรับประทานยาคุมเรียงตามลำดับต่อไปเรื่อย ๆ ก็จะวนไปจนครบทั้ง 21 เม็ดอยู่ดีค่ะ

 

                เมื่อรับประทานยาคุม “แอนนี” ไปจนหมดแผงแล้ว ก็ให้เว้นว่าง 7 วันก่อนที่จะต่อยาคุมแผงใหม่นะคะ ซึ่งหากใช้ถูกต้อง วันที่ต่อยาคุมแผงใหม่ก็จะตรงกับวันที่เริ่มรับประทานยาคุมแผงเดิมนั่นเอง

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดที่ 1 ของแผงในวันพฤหัสบดี วันที่รับประทานเม็ดที่ 21 ของแผงก็จะตรงกับวันพุธ จึงต้องเว้นว่างต่อในวันพฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ และต่อยาคุมแผงใหม่ในวันพฤหัสบดีเหมือนเดิม

 

                ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์ ผู้ใช้ยาคุม “แอนนี” ควรจะมีประจำเดือนมาในช่วงที่เว้นว่างดังกล่าว โดยประจำเดือนมักจะมาหลังใช้ยาหมดไปแล้ว 2 – 3 วัน หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย เพราะต้องรอให้ระดับฮอร์โมนในเลือดลดต่ำลงมากพอ เยื่อบุโพรงมดลูกจึงจะเกิดการหลุดลอกและมีประจำเดือนค่ะ

                การที่ยังไม่มีประจำเดือนในวันแรก ๆ ของช่วงที่เว้นว่าง จึงเป็นเรื่องปกตินะคะ ไม่ต้องกังวล

 

                เมื่อประจำเดือนมาก็ถือว่าไม่มีการตั้งครรภ์แล้ว ควรเว้นว่างต่อจนครบ 7 วัน จากนั้นจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง ไม่จำเป็นจะต้องรีบใช้ตั้งแต่วันแรกของการเป็นประจำเดือน และหากมีประจำเดือนมาหลายวันก็ไม่ต้องรอให้ประจำเดือนหายดีก่อน

                แต่ควรต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด ซึ่งหากทำได้ถูกต้องก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ