ต่อแผงใหม่ในวันที่ประจำเดือนมา…ได้หรือเปล่า?

ต่อแผงใหม่ในวันที่ประจำเดือนมาได้หรือเปล่า

ปรับปรุงล่าสุด 27 กันยายน 2023

                “การใช้ยาคุมแผงแรก” จะแนะนำให้เริ่มรับประทานภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้ไม่ได้มีการตั้งครรภ์อยู่นะคะ

                ส่วน “การต่อยาคุมแผงใหม่” จะแนะนำให้รับประทานตามกำหนด นั่นคือ หากใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด เมื่อหมดแผงแล้วจะต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่ แต่ถ้าใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ด เมื่อหมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                จะเห็นได้ว่า…

    • การใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด 1 แผง = รับประทานยาคุม 21 วัน + เว้นว่าง 7 วัน = รวมเป็น 28 วัน
    • การใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ด 1 แผง = รับประทานยาคุม 28 วัน

 

                ช่วงเว้นว่าง 7 วันหลังใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด และช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอกของยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ถือเป็น “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ซึ่งจะมีประจำเดือนมาค่ะ

                โดยประจำเดือนจะมาหลังจากที่ใช้เม็ดยาฮอร์โมนหมดไปแล้วประมาณ 2 – 3 วัน

 

                ดังนั้น สำหรับผู้ที่ใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด ถ้านับวันที่รับประทานเม็ดแรกของแผงเป็นวันที่ 1 ก็จะมีประจำเดือนมาประมาณวันที่ 24 หรือ 25 นะคะ

                เช่นเดียวกับยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ดสูตร 21/7 หากมีเม็ดยาฮอร์โมนอยู่ในลำดับที่ 1 – 21 และมีเม็ดยาหลอกอยู่ในลำดับที่ 22 – 28 ผู้ใช้ก็น่าจะมีประจำเดือนมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผงนั่นเอง

                แต่ถ้าใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดสูตร 24/4 ที่มีเม็ดยาฮอร์โมนอยู่ในลำดับที่ 1 – 24 และมีเม็ดยาหลอกอยู่ในลำดับที่ 25 – 28 ได้แก่ ยาส, ซินโฟเนีย, มินิดอซ และไมนอซ ประจำเดือนของผู้ใช้ก็จะมาช้ากว่า โดยมาประมาณเม็ดที่ 27 หรือ 28 ของแผงค่ะ

 

                เมื่อมีประจำเดือนมาก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการตั้งครรภ์ และสามารถใช้ยาคุมแผงใหม่ต่อไปได้

                ถ้าต่อยาคุมแผงใหม่ตรงตามกำหนด จะถือว่ามีผลป้องกันต่อเนื่องทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่รับประทานเม็ดยาฮอร์โมน หรือจะเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนก็ตาม

                จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มยาคุมแผงใหม่ในวันแรกที่ประจำเดือนมา ถ้ายังไม่ถึงเวลาต่อยาคุมตามกำหนดนะคะ

 

                แล้วจะเป็นไรมั้ย… หากต่อยาคุมแผงใหม่ก่อนกำหนด โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมา?!?

                คำตอบก็คือ… สามารถทำได้ค่ะ เพราะเมื่อประจำเดือนมาแล้ว ก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการตั้งครรภ์อยู่ จึงใช้ยาคุมรายเดือนแผงต่อไปได้ และถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องทุกวันเช่นกัน

                แต่ก็ทำให้รอบประจำเดือนสั้นและเสียเลือดบ่อยครั้งกว่าที่ควรจะเป็นนะคะ เพราะโดยปกติแล้ว ผู้ที่ใช้ยาคุมรายเดือนจะมีการต่อแผงใหม่ทุก ๆ 28 วัน แต่การต่อแผงใหม่ก่อนกำหนดจะใช้เวลาน้อยกว่านั้น

 

                ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ใช้ยาคุมสูตร 21/7 สมมติว่ามีประจำเดือนมาเม็ดที่ 24 ของแผง หากเริ่มยาคุมแผงใหม่ในวันนั้นเลย รอบประจำเดือนที่ควรจะเป็น 28 วัน ก็จะลดลงเป็น 23 วัน (เนื่องจากต่อแผงใหม่ในวันที่ 24 ของแผงเดิม)

                หากทำเช่นนี้เป็นประจำ ในรอบ 1 ปีที่คิดจาก 365 วัน แทนที่จะมีประจำเดือนมา 365/28 = 13 ครั้ง และใช้ยาคุมรายเดือนรวมทั้งสิ้น 13 แผง

                ก็กลายเป็นว่าจะมีประจำเดือนมา 365/23 หรือประมาณ 16 ครั้ง และต้องใช้ยาคุมรายเดือนประมาณ 16 แผง ภายในเวลา 1 ปีค่ะ

 

                สรุปแล้ว การต่อยาคุมแผงใหม่ตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมา สามารถทำได้นะคะ และให้ผลคุมกำเนิดต่อเนื่องทุกวันเช่นกัน แต่จะเสียเลือดบ่อยครั้งและยังต้องสิ้นเปลืองมากกว่าที่ควรจะเป็นค่ะ