เลื่อนประจำเดือนด้วยยาคุม

เลื่อนประจำเดือนด้วยยาคุม

                การใช้ยาคุมรายเดือนชนิดฮอร์โมนรวม จะมีทั้งช่วงที่ได้รับฮอร์โมน และช่วงที่ปลอดฮอร์โมน

                สำหรับยาคุมแบบ 21 เม็ด เม็ดยาทั้งหมดคือ “เม็ดยาฮอร์โมน” ผู้ใช้จึงได้รับฮอร์โมนทั้ง 21 วันที่มีการรับประทานยา แต่เมื่อหมดแผงแล้วก็ต้องเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                ส่วนยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด จะมีทั้ง “เม็ดยาฮอร์โมน” และ “เม็ดยาหลอก” อยู่ในแผง ผู้ใช้จะได้รับฮอร์โมนจากวันที่รับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” ซึ่งอาจมี 21 เม็ดหรือ 24 เม็ดขึ้นกับยี่ห้อที่ใช้ และมีช่วงปลอดฮอร์โมนในส่วนที่เหลือของแผงซึ่งเป็น “เม็ดยาหลอก”

 

                เมื่อไม่ได้รับฮอร์โมนไปหล่อเลี้ยง เยื่อบุโพรงมดลูกก็จะเริ่มฉีกขาดและหลุดลอก ทำให้มีประจำเดือนในช่วงปลอดฮอร์โมนนั่นเองค่ะ โดยมักจะมาหลังจากที่ใช้ “เม็ดยาฮอร์โมน” หมดไปแล้ว 2 – 3 วัน

                จึงคาดคะเนได้ว่าประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่ ซึ่งหากตรงกับช่วงเวลาที่ไม่ต้องการ ก็สามารถเลื่อนประจำเดือนด้วยยาคุมที่ใช้ และยังให้ผลคุมกำเนิดต่อเนื่องทุกวัน

                นั่นคือ หลังจากที่รับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” เม็ดสุดท้ายไปแล้ว ก็ให้ข้ามช่วงปลอดฮอร์โมน แล้วต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา เมื่อมีฮอร์โมนไปหล่อเลี้ยงอยู่ เยื่อบุโพรงมดลูกก็จะไม่หลุดลอก จึงยังไม่มีประจำเดือน

                ซึ่งจะรับประทานแผงใหม่ต่อจนหมด หรือหยุดใช้หลังผ่านช่วงเวลาที่ต้องการเลื่อนไปแล้วก็ได้

 

 

ตัวอย่างที่ 1: การเลื่อนประจำเดือนสำหรับผู้ใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด

                สมมติว่าเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันพุธ หากรับประทานถูกต้องและครบถ้วน ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันอังคาร

                โดยปกติ จะต้องเว้นว่างต่ออีก 7 วัน คือ พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร ซึ่งประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยน่าจะมาประมาณวันศุกร์หรือวันเสาร์

 

                หากต้องการเลื่อนประจำเดือนให้พ้นช่วงเวลานั้น เมื่อรับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงเดิมในวันอังคารไปแล้ว ก็ให้แกะเม็ดวันพุธของแผงใหม่มาใช้ในวันถัดมา แล้วรับประทานต่อวันละเม็ดไปตามปกติ

                เมื่อใช้แผงใหม่จนหมดแล้วก็ให้เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงถัดไป ซึ่งประจำเดือนจะมาหลังจากที่หยุดยาไปแล้ว 2 – 3 วันค่ะ

 

                แต่ถ้าไม่ต้องการใช้แผงใหม่จนหมด เมื่อผ่านวันที่ต้องการเลื่อนประจำเดือนไปแล้ว ก็ให้หยุดรับประทานยาคุม 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมาได้เลยนะคะ

                เช่น ถ้าเริ่มใช้แผงที่ 2 ในวันพุธ และรับประทานต่อเนื่องไปได้ 10 วัน คือ พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์

                หากต้องการให้ประจำเดือนมาเลยโดยไม่รอให้ใช้หมดแผงนี้ก่อน ก็ให้ทิ้งส่วนที่เหลือ แล้วเริ่มเว้นว่าง 7 วัน คือ เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์

                ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่างค่ะ โดยน่าจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

                เมื่อประจำเดือนมาและเว้นว่างครบ 7 วันแล้ว ก็ให้เริ่มรับประทานแผงที่ 3 ได้เลย โดยวันที่เริ่มใช้จะตรงกับวันเสาร์ แทนที่จะเป็นวันพุธเหมือนแผงที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งสอดคล้องกับการหยุดใช้แผงล่าสุดและการเว้นว่างต่ออีก 7 วันนั่นเอง

blank

 

 

ตัวอย่างที่ 2: การเลื่อนประจำเดือนสำหรับผู้ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด

                โดยปกติ ผู้ใช้จะต้องรับประทานให้ครบทั้ง 28 เม็ด แล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา ซึ่งประจำเดือนจะมาในช่วงที่เป็นเม็ดยาหลอก

                เช่น ถ้าใช้ยาคุมที่เม็ดยาลำดับที่ 1 – 21 เป็นเม็ดยาฮอร์โมน และเม็ดยาลำดับที่ 22 – 28 เป็นเม็ดยาหลอก ประจำเดือนก็น่าจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25

blank

 

            แต่ถ้าใช้ยาคุมที่เม็ดยาลำดับที่ 1 – 24 เป็นเม็ดยาฮอร์โมน และเม็ดยาลำดับที่ 25 – 28 เป็นเม็ดยาหลอก ได้แก่ ยาส, ซินโฟเนีย, มินิดอซ และไมนอซ ประจำเดือนก็น่าจะมาประมาณเม็ดที่ 27 หรือ 28 นะคะ

 

                หากต้องการเลื่อนประจำเดือน เมื่อรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนหมดแล้ว ก็ให้ทิ้งแผงเดิม แล้วเริ่มแผงใหม่ในวันถัดมา นั่นคือ ไม่ต้องรับประทานเม็ดยาหลอกในแผงเดิมค่ะ

                แล้วรับประทานยาคุมแผงใหม่ไปเรื่อย ๆ วันละเม็ด ครบ 28 เม็ดแล้วก็ต่อแผงถัดไป ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอกนั่นเอง

blank

 

                แต่ถ้าไม่ต้องการใช้แผงใหม่จนหมด เมื่อผ่านวันที่ต้องการเลื่อนประจำเดือนไปแล้ว ก็ให้หยุดรับประทานยาคุมตามจำนวนวันที่ต้องใช้เม็ดยาหลอก เพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา

                ตามภาพตัวอย่าง ยาคุมที่ใช้จะมีเม็ดยาหลอก (สีขาว) 7 เม็ด

                สมมติว่าใช้เม็ดยาฮอร์โมน (สีชมพู) ของแผงที่ 2 ไป 10 เม็ด แล้วต้องการให้ประจำเดือนมา ก็ให้ทิ้งส่วนที่เหลือและเริ่มเว้นว่าง 7 วันค่ะ ประจำเดือนจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

                เว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ต่อยาคุมแผงที่ 3 โดยใช้จากลำดับที่ 1 – 28 ตามปกติ

 

            แต่สำหรับผู้ที่ใช้ยาคุมยาส, ซินโฟเนีย, มินิดอซ หรือไมนอซ ซึ่งมีเม็ดยาหลอก 4 เม็ด ก็ให้เว้นว่าง 4 วันนะคะ

 

                หากคุ้นเคยกับการรับประทานยาคุมทุกวัน และกังวลว่าการเว้นว่างอาจทำให้ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด ก็ข้ามเม็ดยาฮอร์โมนที่เหลือในแผง แล้วไปใช้เม็ดยาหลอกเลยก็ได้เช่นกัน

                เช่น ถ้าใช้เม็ดยาฮอร์โมน (สีชมพู) ในแผงที่ 2 ไป 10 เม็ดแล้ว แต่ต้องการให้ประจำเดือนมา ก็ให้ข้ามเม็ดที่ 11 – 21 ไปใช้เม็ดยาหลอก (สีขาว) ในลำดับที่ 22 – 28 ได้เลย ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดสีขาวค่ะ

                และเมื่อใช้เม็ดสีขาวหมด ก็ให้ต่อแผงที่ 3 ในวันถัดมานะคะ

blank