ลืมกินยาคุม “ซีราเซท”

ลืมรับประทานยาคุมซีราเซท

                “ซีราเซท” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว โดยมีเพียงฮอร์โมนโปรเจสตินที่มีชื่อว่า Desogestrel อยู่เม็ดละ 0.075 มิลลิกรัม แต่ไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่เลย

                อ้างอิงจาก Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016 ซึ่งเป็นแนวทางขององค์การอนามัยโลก จะถือว่ามีการขาดยาหรือพลาดยามื้อนั้นไป (Missed pill) ในกรณีที่รับประทาน “ซีราเซท” ช้ากว่าเวลาที่กำหนดเกินกว่า 12 ชั่วโมง

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเวลารับประทานยาคุมประจำวัน คือ 21.00 น. ในกรณีที่ลืมและใช้ไม่ทันภายใน 12 ชั่วโมง นั่นคือ รับประทานช้ากว่าเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป ก็จะถือว่ามีการขาดยาหรือพลาดยามื้อนั้นไปแล้วนะคะ

                ดังนั้น แนะนำวิธีแก้ไขในกรณีที่ลืมรับประทาน “ซีราเซท” ดังนี้ค่ะ

  1. ลืมรับประทานไม่เกิน 12 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 2)
  2. ลืมรับประทานเกิน 12 ชั่วโมงไปแล้ว (อ่านต่อหน้า 3)