ลืมต่อ “ยาสมิน” แผงใหม่

ลืมต่อยาสมินแผงใหม่

                “ยาสมิน” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วจึงต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนที่จะต่อยาคุมแผงใหม่ค่ะ

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร แล้วใช้ต่อวันละเม็ดไปตามลำดับ ก็จะได้รับประทานเม็ดที่ 21 ซึ่งเป็นเม็ดสุดท้ายของแผงในวันจันทร์

                จากนั้นก็ต้องเว้นว่างในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ รวม 7 วัน แล้วจึงเริ่มรับประทานแผงใหม่ในวันอังคารเหมือนเดิม

 

                เมื่อต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวัน จึงไม่จำเป็นที่จะต้องรีบต่อยาคุมแผงใหม่ก่อนเวลานะคะ

                แต่ถ้าต่อยาคุมแผงใหม่ช้าเกินกำหนด ยาคุมแผงใหม่อาจยับยั้งไข่ที่กำลังจะตกในรอบเดือนถัดไปไม่ทัน และเสี่ยงที่จะล้มเหลวในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้

 

                หากคุณผู้อ่านต่อยาคุม “ยาสมิน” ไม่ทันตามกำหนด ให้นับว่าจากวันเวลาที่ลืม ไปหาวันเวลาที่นึกได้และพร้อมจะใช้นั้น ห่างกันกี่ชั่วโมง แล้วมาหาคำตอบว่าควรจะแก้ไขอย่างไรดีนะคะ