ลืมต่อ “ซีราเซท” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมซีราเซทแผงใหม่

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                “ซีราเซท” เป็นยาคุมรายเดือนแบบ 28 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วจึงต้องต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต่างไปจากยาคุมแบบ 28 เม็ดส่วนใหญ่ซึ่งเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ก็คือ ในแผงของยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวอย่าง “ซีราเซท” จะไม่มี “เม็ดยาหลอก” อยู่เลยนะคะ

                เมื่อต้องรับประทานยาคุมต่อเนื่องกันทุกวันโดยไม่มีช่วงปลอดฮอร์โมน การมีเลือดออกกะปริบกะปรอยหรือประจำเดือนไม่ปกติ (เช่น มามากไป, มาน้อยไป, มานานไป, มาสั้นไป, มาถี่ไป, มาห่างไป, มาไม่สม่ำเสมอ, ไม่มีประจำเดือน) จึงเป็นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยของยาคุมชนิดนี้

                แต่ถ้าใช้ถูกต้องและตรงเวลาสม่ำเสมอ ยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวก็มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดได้ดี ไม่ต่างไปจากยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมค่ะ

                ดังนั้น แม้จะใช้ “ซีราเซท” ไปจนหมดแผงแล้วแต่ยังไม่มีประจำเดือนมา ก็ไม่มีปัญหา และสามารถต่อยาคุมแผงใหม่ได้เลยนะคะ

 

                โดยทั่วไป ยาคุมแบบ 28 เม็ดซึ่งต้องใช้ต่อเนื่องกันทุกวัน มักจะช่วยให้ไม่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ แต่ผลข้างเคียงของ “ซีราเซท” ที่อาจทำให้ไม่มีประจำเดือนมา ก็อาจทำให้ผู้ใช้สับสนและไม่ได้ต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด

                ซึ่งแนวทางขององค์การอนามัยโลก ได้แก่ Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016 แนะนำว่าถ้าต่อยาคุม “ซีราเซท” ช้ากว่าเวลาที่กำหนดมากกว่า 12 ชั่วโมง ก็จะถือว่าไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง

                ยกตัวอย่างเช่น หากรับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงเดิมในวันพุธ เวลา 21.00 น. ก็ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงใหม่ ในวันพฤหัสบดี เวลา 21.00 น.

                ถ้านับจากเวลา 21.00 น. ของวันพฤหัสบดี ไปอีก 12 ชั่วโมง ก็จะตรงกับเวลา 09.00 น. ของวันศุกร์นั่นเอง

                ดังนั้น ในกรณีที่ลืมต่อแผงใหม่ แล้วนึกได้หลังเวลา 09.00 น. ของวันศุกร์ ก็จะถือว่ามีการขาดยานานเกินไป และทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องแล้วค่ะ

 

                แล้วคุณผู้อ่านล่ะคะ… นับจากวันเวลาที่ลืมต่อ “ซีราเซท” แผงใหม่ ไปหาวันเวลาที่นึกได้และพร้อมจะใช้นั้น ห่างกันกี่ชั่วโมง

  1. ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 2)
  2. ลืมต่อยาคุมแผงใหม่เกิน 12 ชั่วโมงไปแล้ว แต่ยังไม่เกิน 24 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 3)
  3. ลืมต่อยาคุมแผงใหม่เกิน 24 ชั่วโมงไปแล้ว (อ่านต่อหน้า 4)