ลืมกินยาคุม “ไซโคลเม็กซ์-20”

ลืมรับประทานยาคุมไซโคลเม็กซ์-20

                “ไซโคลเม็กซ์-20” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.020 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

                แนวทางแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “ไซโคลเม็กซ์-20” ซึ่งอ้างอิงจากแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) และแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016) มีดังนี้

  1. ลืมรับประทาน 1 เม็ด (อ่านต่อหน้า 2)
  2. ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 2 เม็ด หรือมากกว่า โดย…
    • เวลาที่ลืมเม็ดแรก กับเวลาที่กลับมารับประทานต่อ ห่างกันไม่ถึง 48 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 3)
    • เวลาที่ลืมเม็ดแรก กับเวลาที่กลับมารับประทานต่อ ห่างกันตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป (อ่านต่อหน้า 4)