ยาคุม “เลสซิลอน 28” (Lescilon 28)

ยาคุมเลสซิลอน 28

                ยาคุม “เลสซิลอน” มีอยู่ 2 รูปแบบนะคะ นอกจากยาคุมแบบ 21 เม็ดอย่าง “เลสซิลอน 21” (Lescilon 21) กล่องสีแดง ซึ่งกล่าวถึงไปแล้วในบทความก่อนหน้านี้ ก็ยังมียาคุมแบบ 28 เม็ดอย่าง “เลสซิลอน 28” (Lescilon 28) กล่องสีฟ้า ซึ่งจะนำมากล่าวถึงในบทความนี้ค่ะ

                เม็ดยาสีขาวขนาดใหญ่ในลำดับที่ 1 – 21 ของแผง “เลสซิลอน 28” เรียกว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” โดยแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.020 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel 0.150 มิลลิกรัม เท่ากันทั้ง 21 เม็ด

                ส่วนเม็ดยาสีขาวขนาดเล็กจำนวน 7 เม็ดในลำดับที่ 22 – 28 ของแผง เรียกว่า “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาฮอร์โมนนะคะ ผู้ผลิตจัดทำมาไว้ให้รับประทานในช่วงปลอดฮอร์โมน เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด

 

                 “เลสซิลอน 28” จัดเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ประเภทฮอร์โมนต่ำมาก (Ultra low dose pills) เพราะใน “เม็ดยาฮอร์โมน” มี Ethinyl estradiol ไม่เกิน 0.020 มิลลิกรัม จุดเด่นของยาคุมประเภทนี้ก็คือ ผลข้างเคียงจากเอสโตรเจน ไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า จะพบได้น้อยมาก

                ส่วน Desogestrel เป็นโปรเจสตินรุ่นที่ 3 ซึ่งยังมีฤทธิ์แอนโดรเจนอยู่ แต่ก็ลดลงมากจากโปรเจสตินรุ่นก่อน ผลข้างเคียงเรื่องสิว, หน้ามัน หรือขนดกจากฮอร์โมนจึงพบได้น้อยกว่า

 

                อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะถ้ามีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป, หรือผู้ที่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากการคุมกำเนิด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ “เลสซิลอน 28” เพราะแม้จะมีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำมาก แต่หากมีการใช้อย่างไม่เหมาะสม ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำ, เนื้องอกหรือมะเร็งบางชนิดที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศ หรือการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้

                และควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) ตั้งแต่ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป, ผู้ที่รับประทานยาคุมไม่ตรงเวลาหรือลืมรับประทานยาคุมบ่อย ๆ รวมถึงผู้ที่มีการใช้ยาหรือสมุนไพรบางชนิดที่อาจลดประสิทธิภาพของยาคุม เพราะอาจเสี่ยงที่จะล้มเหลวในการป้องกันการตั้งครรภ์

 

                “เลสซิลอน 28” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ มีราคาถูกว่า “เมอซิลอน 28” ซึ่งเป็นยาคุมสูตรเดียวกันที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดย “เลสซิลอน 28” มีราคาแผงละ 110 – 140 บาทโดยประมาณค่ะ

 

 

อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมเลสซิลอน 28